Diakonie Českobratrské církve evangelické (ČCE), Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, jehož činnosti se Blesk věnuje celý říjen v projektu Srdce pro vás, pomáhá nejen Samimu, ale i stovkám ohrožených rodin. „Máme projekty v Jordánsku a Libanonu,“ říká ředitelka Kristina Ambrožová.

Chtěl proklouznout

Právě v Libanonu teď žije Sami. Jeho největším snem bylo ještě donedávna obyčejné základní vzdělání. Tedy to, co je v Česku samozřejmostí. „Každé ráno přesně v sedm hodin stál Sami před vzdělávacím centrem v Tahaddi. V ruce držel černou igelitku, na nohou měl roztrhané boty a na rtech velký úsměv,“ vypráví Ambrožová. „Chlapec vždy čekal, až se otevře brána, aby se pokusil nenápadně zařadit mezi žáky vcházející do třídy. Jenže dlouho slyšel tu stejnou odpověď: Jdi domů, ještě pro tebe nemáme místo,“ popisuje ředitelka.

Získali jídlo

Sami žil po smrti rodičů a sourozenců ještě nějakou dobu v Sýrii, když ale jeho teta přišla kvůli válce o muže, odešla s otcem, svými dětmi a sirotkem za hranice. Protloukali se, jak mohli, až se dostali do vesnice Hay el Gharbeh, kde sídlí komunitní centrum podporované diakonií. „Když se zapsali do programu pomoci, byl na tom Sami fyzicky i psychicky velmi špatně. Díky naší podpoře ale rodina získala potravinové poukázky, příspěvek na bydlení a zdravotní péči. Samiho zdraví se pak zlepšilo,“ říká Ambrožová. Nakonec se i ve škole uvolnilo místo a chlapci se splnil jeho sen. „Díky trpělivosti i lásce učitelů a asistentů se naučil chovat podle pravidel třídy, což pro něj nebylo jednoduché, neboť dlouho vyrůstal na ulici. Mohl se však zapojit i do letního programu komunitního centra spolu s dalšími dvěma stovkami dětí,“ říká ředitelka.

Odolná obec

Organizace pomáhá i v Česku. Například projektem Odolná obec. V něm pracuje na tom, aby následky případných povodní byly co nejmenší. Program připravuje města a vesnice na příští katastrofy. V posledních 15 letech zasáhlo Česko šest velkých povodní a lokální bleskové povodně přicházejí skoro každý rok. Do projektu se zapojily například ohrožené obce Terezín, Soběslav, Dolní Beřkovice, Plaňany, Štětí, Křešice či Rudník v Podkrkonoší. „Jestli přijde nějaká další povodeň, s tím my nic udělat nemůžeme. Ale můžeme udělat něco pro to, aby škody byly co nejmenší,“ říká jedna z koordinátorek diakonie Olga Tichá, která sama zažila záplavy.

Co organizace nabízí?

• Poskytuje humanitární pomoc v České republice, především při povodních, (více na povodne.diakonie.cz).

• Spolupracuje v ČR s obcemi, které chtějí být připravené na povodně (více na: odolnaobec.cz).

• Pomáhá v uprchlických táborech a při humanitárních katastrofách ve světě, například v Jordánsku (více na: postnisbirka.diakonie.cz).

• Pomáhá chudým farmářům v Kambodži (více na: diakonievkambodzi.cz).

• Školí dobrovolníky v ČR.

• Vzdělává veřejnost v problematice udržitelného rozvoje a migrace.

• Spolupracuje s dalšími organizacemi ČR i v zahraničí.

 

Organizace chce naučit 300 dětí ze záplavových oblastí, jak se chovat při povodních. Náklady na interaktivní vzdělávací program pro jedno dítě jsou 210 Kč. Celkem tedy potřebuje 65 tisíc korun. Pomoci můžete i vy. Chcete-li, svůj příspěvek zašlete na veřejný sbírkový účet: 2100691426/2010

Kontakt:

Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce
Adresa: Belgická 374/22, Praha 2, 120 00
Telefon: 242 487 827
e-mail: sekretariat@diakoniespolu.cz 
web: www.diakoniespolu.cz