Co tato nezisková organizace dělá? Rodiče z Pardubického kraje se svými dětmi chodí do jejího centra na tzv. rodičovské skupiny spojené s aktivitami pro děti a potkávají se zde i s autisty. „Naše centrum se zaměřuje na integraci dětí s handicapem do skupiny zdravých vrstevníků,“ popisuje ředitelka RIC Hana Janiková.

RIC vzniklo v roce 2006 a od té doby poskytuje služby, které se dělí na dvě oblasti. První jsou integrační aktivity a aktivizační služby pro rodiny s dětmi z Pardubického kraje. „Dochází k nám rodiny, které mají zdravé děti, a přijít můžou i rodiče s dětmi se speciálními potřebami,“ říká Janiková.

Druhou oblastí je poskytování sociálních služeb pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra (PAS) ve věku od jednoho roku do osmnácti let. „Tady poskytujeme takzvanou ranou péči a sociálně aktivizační služby,“ uvádí ředitelka. Za dětmi s autistickými poruchami se ale především dojíždí přímo do rodin. „Jde o sociální pracovníky, psychology a asistenty,“ vysvětluje Janiková s tím, že raná péče se nyní poskytuje pro pětatřicet rodin a sociálně aktivizační služby pro třicet rodin z Pardubického kraje.

Rodinám se vlastně radí, jak pracovat s autistickými dětmi. „Podporujeme komunikaci, pomáháme rodičům v oblasti výchovy a vzdělávání dětí, realizujeme nácviky zvládání problémového chování či vytváříme speciální pomůcky,“ popisuje ředitelka.

Podle ní pak RIC spolupracuje s institucemi a organizacemi, se kterými rodina a dítě přichází do styku – například s mateřskými nebo základními školami, pedagogicko- psychologickou poradnou, speciálním pedagogickým centrem a dalšími.

V RIC pracuje 7 osob na pracovní smlouvu (především sociální pracovníci) a 35 lidí na dohodu o provedení práce či činnosti. Velmi výraznou pomocí jsou i dobrovolníci, praktikanti a stážisté.

Kapacita klientů v RIC je naplněna, evidují i čekatele na služby, které poskytují! Důvodem jsou i chybějící peníze. „Rádi bychom navýšili počty sociálních pracovníků, a tím by se mohla navýšit i kapacita,“ komentuje to ředitelka. Sama se musí starat o shánění peněz.

„Bohužel peníze nejsou ani na administrativního pracovníka, který by pomáhal s dotacemi, projekty či různou korespondencí,“ krčí rameny Janiková s tím, že nejvíce by potřebovali auto, aby mohli více jezdit za klienty. „Zatím máme jen jedno. Takže když služební vůz potřebuje více pracovníků najednou, musí si někdo vzít své vlastní,“ řekla ředitelka.

Aktivizační a integrační aktivity jsou dotovány z prostředků ministerstva práce a sociálních věcí, z prostředků Magistrátu města Pardubice a Pardubického kraje a z dalších menších grantových výzev. „Finance na poskytování sociálních služeb musíme shánět kromě dotačních a grantových titulů i z dalších grantových podpor. Nebýt třeba Nadačního fondu J & T či Nadace rozvoje občanské společnosti Pomozte dětem, nemohli bychom fungovat,“ má jasno ředitelka.

Aktivity vedou aktivizační pracovníci, psychologové, speciální pedagogové, lektoři, rodinní a manželští poradci, při práci s dětmi se speciálními potřebami pomáhají asistenti. Cílem je podpora zapojení a motivace rodin s dětmi za pomoci činností, které je baví, které jsou rodinami s dětmi žádané a hojně využívané (tréninkové aktivity, besedy, diskuzní skupiny, rodičovské skupiny apod. „Nedochází tak k jejich sociální izolaci,“ vysvětluje ředitelka.

Zapojte se i vy

Můžete poslat dar převodem z účtu na dárcovské konto 0002160016/5800 Nebo dárcovskou SMS ve tvaru: DMS SRDCEPROVAS na číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč. Více na www.darcovskasms.cz

Fotogalerie
6 fotografií