Hovoří-li se v případě Klementa Gottwalda (†56) jako o tzv. „dělnickém prezidentovi“, je v případě Ludvíka Černého na místě hovořit jako o „dělnickém primátorovi“. Příměr nekulhá nejen tím, že v Praze nastartoval řadu obrovských investičních akcí. „Narodil se 16. srpna 1920 ve Vysočanech a pocházel z dělnické rodiny,“ uvádí historička Táňa Jelínková ve studii Pražští primátoři (1784-1993) z Pražského sborníku historického.

Ve šlépějích otce nicméně nešel – ambice mu dovolily vystudovat reálku, a posléze při zaměstnání i kurz ekonomického inženýrství na ČVUT. „Pracoval jako úředník pojišťovny Čechoslavia, ve válce prošel různými funkcemi v ČKD, kde nakonec pracoval jako náměstek ředitele,“ píše historička.

Černého po druhé světové válce čekala zářná kariéra. Nejen, že se oženil s Blankou Sokolovou, s níž žil ve Vysočanech v zástavbě podél Rokytky – konkrétně v ulici Na Břehu, ale začal se participovat i na městské samosprávě coby člen Komunistické strany. Činil se tam i onde.

Ludvík Černý se narodil ve Vysočanech, kde také prožil podstatnou část života. (ilustrační foto)
Autor: Park Zahrádky

Z náměstka primátorem

„Černý působil řadu let jako poslanec (dnes by se řeklo zastupitel – pozn. redakce) a předseda plánovací komise Národního výboru hl. m. Prahy,“ rozvádí Václav Ledvinka, někdejší ředitel Archivu hl. m. Prahy. V roce 1960, když mu bylo 40 let, povýšil. „Byl jedním ze dvou náměstků primátora.“

Tím byl tehdy Adolf Svoboda (†68, KSČ), jenž se ovšem už nezúčastnil voleb v roce 1964. Nepřekvapivě je vyhráli komunisté, přičemž novým primátorem byl jmenován právě Ludvík Černý, jenž byl i v předsednictvu Místního výboru KSČ. A v Praze se začaly dít divy. Doslova!

Milionové město

Kde začít? Černý byl primátorem 6 let, a prakticky hned zkraje jeho úřadování zmiňuje Ledvinka, že Praha nabrala „velmi dynamický kurz na poli obnovy a rozvoje města i jeho infrastruktury. Po dlouhých letech ‚přerozdělování‘ zdrojů v neprospěch Prahy dokázal získat pro hlavní město potřebné „priority“ a především investiční prostředky.“

V 50. letech totiž město do určité míry ve svém vývoji stagnovalo. Nemělo na rozvoj peníze. A tak zatímco v roce 1957 v metropoli vzniklo „jen“ přes 2 500 nových bytů, v roce 1964 už jich bylo přes 6 200, jak uvádí historik Josef Janáček v publikaci Malé dějiny Prahy. Zatímco v roce 1956 disponovala Praha rozpočtem 1,3 miliardy, v roce 1965 to byl trojnásobek! A nenavyšovaly se jen byty a finance.

Trend se pochopitelně odrazil na rozvoji metropole i co se populace týče. „Velkoměstem s miliónem obyvatel se Praha stala až roku 1961, kdy zde bylo napočítáno 1 005 823 osob,“ píše Janáček. „Dnem 1. ledna 1968 se Praha rozrostla připojením jedenadvaceti sousedních obcí,“ uvádí Jelínková. Které to byly? Dolní a Horní Měcholupy například, Velká Chuchle, Lysolaje, Kbely, ale také Chodov, Nebušice, Petrovice či Řepy. Čtvrti a městské části, které do budoucích let čekal obrovský rozvoj – byť tehdy Praze přidaly „jen“ 10 tisíc obyvatel navíc.

Moderní doprava

„Od roku 1964 naplno rozběhla hromadná výstavba panelových sídlištních komplexů Prosek, Kobylisy, Ďáblice a dalších,“ píše Ledvinka. „Důkladnější rekonstrukce se dostalo alespoň některým významným objektům (Karlovu mostu, Smetanovu divadlu, areálu Emauz, Martinickému paláci, obrazárně Pražského hradu ad.). V dalších dvou letech bylo rozhodnuto o zahájení řady velkých dopravních staveb.“

Bez mnohých si cestování po Praze dnes už neumíme představit. „Největšími akcemi v době Černého úřadování bylo zahájení přemostění Nuselského údolí,“ podotýká například Jelínková. Dnes notoricky známý Nuselák, po kterém se dennodenně prožene na desetitisíce vozidel – tehdy pojmenovaný jako most Klementa Gottwalda, byl dostavěn až roku 1973. Souběžně s ním se v Praze budoval další „div“ modernity. Modernity, která kupříkladu pod Londýnem existovala už v roce 1863!

Řeč je o metru, s jehož výstavbou se započalo v roce 1966. První soupravy metra se v pražské podzemce prohnaly 1974 a není náhodou, že projížděly i tubusem Nuselského mostu. „Započalo budování Severojižní magistrály, Vysočanské estakády, holešovické železniční přeložky, podchodu na Václavském náměstí atd. Výrazná byla snaha o prosazení celistvé koncepce rozvoje a výstavby,“ cení si Ledvinka. K tomu se roku 1964 otevřely dva nové pražské mosty přes Vltavu – železniční Branický, jinak též zvaný most Inteligence, a ve Zbraslavi silniční most Závodu míru. O rozšiřování tramvajových tratí ani nemluvě – dojíždět začaly například do Hostivaře, respektive Malešic, na Moráň, a v souvislosti s výstavbu dopravní tepny Dejvic – Evropské, také i na Červený vrch.

Za éry Ludvíka Černého vznikl most Závodu míru na Zbraslavi.
Autor: MČ Praha Zbraslav

Byť se řada dopravních staveb neobešla bez kontroverzí - například zbourání Těšnovského nádraží – a dodnes se ozývají kritické hlasy právě ohledně vzhledu a vedení trasy magistrály, z Prahy se pozvolna stávalo automobilové město. Zatímco v roce 1966 bylo v Praze registrováno necelých 70 tisíc vozidel, „roku 1975 už v Praze bylo v provozu 180 000 automobilů“, stojí v Malých dějinách Prahy. K roku 2017 bychom se už bavili o čísle 1 154 376 vozidel. V rámci dopravy je ještě nutné zmínit i rozšíření ruzyňského letiště, navýšení počtu městských autobusů, kdy „roční počet přepravovaných cestujících v autobusové dopravě stoupl z 39 na 151 milionů“.

Socialistická tvář

Vyjma zmíněných sídlišť vznikala po tu dobu v Praze řada signifikantních staveb, které nezaměnitelně vypovídají o socialistické architektuře té doby. Například budova Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd na Petřinách, kterou navrhl Karel Prager (†77). Dominantní co do vzrůstu je hotel Intercontinental na Starém Městě či Parkhotel v Holešovicích – oboje stavěno v 60. letech, stejně jako nemocnice v Motole.

Výstavba motolské nemocnice, rok 1969.
Autor: ČTK/Karas Jiří

Tvář se neměnila ale jen v ulicích Prahy. Metropole získala novou „socialistickou“ vizáž i po formální stránce v podobě nového znaku. „Na něm byla českému lvu ukradena koruna a místo ní mu byla do hlavy zabodnuta pěticípá hvězda,“ píše Jelínková.

V roce 1964 pražský magistrát v čele s Ludvíkem Černým schválil novou podobu městského znaku. Rudou hvězdou nad hlavou lva se přihlásila k socialistickým metropolím.
Autor: wikimedia.commons

Sovětská kudla do zad

Kdo ví, jak by se nejen Praha, ale vůbec celé Československo vyvíjelo, nebýt srpnových dnů 1968. „Primátoru Černému nelze upřít osobní zásluhu o to, že po téměř třiceti letech stagnace hlavního města nastoupila správa metropole cestu koncepčního řešení problémů, jež se nahromadily. Tuto cestu však zkomplikovala negace pozitivních trendů ve veřejném a politickém životě, ve správní i kulturní sféře po vpádu vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968, a zejména po prosazení kurzu tzv. normalizace v dubnu 1969,“ píše Ledvinka.

Toho dne byl Černý oficiálně na „špatné straně“ barikády. Ač byl ještě roku 1968 „dekorován medailí Za zásluhy o hl. m. Prahu“, jak poznamenává Jelínková, pro normalizační politiky byl trnem v oku. Když sovětská vojska dorazila do Prahy, oblehla Novou radnici coby „hnízdo kontrarevoluce“. Místní výbor KSČ v Praze, jehož byl Černý členem, tehdy vydal jasné prohlášení: „Zachovejte klid v ulicích, nevystavujte se žádným nepředloženostem. Vysíláme delegaci na předsednictvo ÚV KSČ a žádáme o kontakt s ním. Považujeme se za podporovatele a pokračovatele politiky Dubčekova vedení v Praze a za mluvčího pražského lidu,“ citovala rezoluci Večerní Praha, 21. srpna 1968.

Podpora Pražského jara přišla a tehdejšího prvního tajemníka ÚV KSČ Alexandra Dubčeka (†70) nakonec stála Černého místo v čele Prahy. V důsledku normalizace v úřadu skončil roku 1970. „Nebyl vhodným primátorem pro nové poměry,“ konstatuje lakonicky Ledvinka. Vedení Prahy opustil údajně na vlastní žádost, tak, jak to činili mnozí jeho progresivní kolegové z vedení města. Jako poslanec skončil k roku 1971. Namísto politiky se však vrhl do obchodu, kdy byl dlouholetým předsedou Československé obchodní komory.

Video
délka: 11:37.83
Video se připravuje ...

Alexander Dubček: oslavovaný i odsuzovaný symbol pražského jara Videohub

Klidné stáří v Dejvicích

Komunisté Černého zásluhy o Prahu nezapomněli. Neodcházel vyštván a jeho vliv na rozvoj města byl nezanedbatelný. I to mu umožnilo perspektivní a lukrativní zaměstnání až do důchodu. A proto mu roku 1985 udělil prezident Gustáv Husák (†78) Řád Vítězného února. „Zemřel ve svém dlouholetém bydlišti v Neherovské ulici v Dejvicích dne 12. září 2003,“ zmiňuje Ledvinka známou ulici na rozmezí Hanspaulky, Baby a Julisky, v níž žila i prvorepubliková hvězda stříbrného plátna Lída Baarová (†86).

Funkcionalistická vila na Hanspaulce v Neherovské ulici. V té samé ulici bydlel i primátor Ludvík Černý.
Autor: Profimedia.cz
Fotogalerie
54 fotografií