Když to počasí jen trochu dovolí, většinou se Pražané, potažmo všichni sněhuchtiví Češi vydávají na hory s lyžemi, běžkami či snowboardy. Pandemie koronaviru všechno změnila. Vleky stojí, i když jsou kopce bílé, a lidé tak mohou maximálně sáňkovat. Pojďme si proto alespoň nostalgicky převyprávět příběh, který se váže k prvním lyžím na českém území.

Začalo to bruslením

První ski, jak se lyžím v tehdejší době říkalo, se objevily v Praze roku 1878 tak trochu náhodou. Prsty v tom měl ještě mladičký Josef Rössler, velký sportovní multitalent a propagátor sportu. Josef žil ve složité době, tehdejší c. a k. mocnářství zakazovalo mládeži provozovat jakýkoli sport.

Ořovský (uprostřed) na fotce s přáteli. Po jeho pravé ruce je bratr Karel
Autor: wikimedia commons

To ale dvanáctiletému chlapci nebránilo, aby roku 1881 založil se svými přáteli první Bruslařský klub. Aby zmátl tehdejší úřady, změnil si částečně jméno, k příjmení Rössler přidal přízvisko Ořovský. Byla to vlastně taková slovní hříčka, německé „Ross“ je totiž česky „oř“. Mladý Josef měl ale štěstí, finta mu u úřadů prošla.

Náhoda a první lyže v Praze

Bruslařský klub byl velmi oblíbený a počet jeho členů se rozrůstal. Proto se Josef rozhodl, že objedná několik párů bruslí, a poslal do Stockolmu do firmy Heude a Gustafsson žádost o zaslání ceníku. Dopis, dle svého deníku, podepsal svým jménem a pod podpis ještě připsal. „Bruslařský klub Praha”. Švédští obchodníci neměli zdání, co znamená slovo „bruslařský“, a tak si název spolku přeložili jako „Bruslar ski club“, tedy lyžařský klub pana Bruslara. A kromě ceníku bruslí, o který je Ořovský žádal, poslali jako správní obchodníci i ceník lyží.

Když Josef spatřil dosud neznámé sportovní náčiní, byl doslova unešen a se svým mladším bratrem Karlem si rovnou dva páry lyží objednali. Lyže neznali ani celníci, a když balík na úřad přišel, údajně je proclili jako vesla. Bratři se nemohli dočkat, až lyže vyzkouší.

Tehdy oproti stávajícím letům nebylo nic výjimečného, že byl v Praze dostatek sněhu, počkali tedy, až se setmí, až se vyprázdní ulice, a s novým náčiním vyrazili přímo na Václavské náměstí. U Muzea si lyže nazuli a mírně svažité Václavské náměstí sjeli až dolů k Můstku.

První Ski klub ve střední Evropě

Bratři byli z lyží tak nadšeni, že okamžitě začali učit lyžovat i své kamarády, k čemuž potřebovali víc lyží. Josef neváhal a další páry objednal „Vedle 2 párů lyží původních ze Štokholmu 1887 od Gustafsona a Heydeho importovaných zhotovil mi loďař pan Kňuc (blesk) další 3 páry. Pak došlo 5 párů finských ski ze Stokholmu, a dále na zkoušku 1 pár ruských ski z Petrohradu a 3 páry ski trysyllských z Kristianie,“ zapsal si Rössler-Ořovský do svého deníku, který má ve svých sbírkách Národní muzeum.

K Josefovi se přidávalo čím dál tím víc přátel a dalších nadšených sportovců. Netrvalo dlouho a Josef založil Český Ski klub v Praze, který byl vlastně prvním lyžařským spolkem ve střední Evropě.

Fotogalerie
8 fotografií