Tříkrálový průvod zorganizovala Arcidiecézní charita Praha už posedmé. Průvod měl připomenout biblický příběh o putování tří mudrců za novorozeným Ježíškem a přitáhnout co nejvíce pozornosti na probíhající Tříkrálovou sbírku, jejíž výtěžek je určen na pomoc lidem v nouzi.

Průvod se třemi králi jedoucími na velbloudech začal na Malostranském náměstí, ze kterého se vydal přes Karlův most na Staré Město, kde prošel přes Mariánské náměstí až na Staromák. Doprovázeli je při tom bubeníci, trubači a spousta koledníků. Na pódiu na Staroměstském náměstí přivítal tři krále živý betlém. Mudrci, stejně jako v biblickém příběhu, předali malému Ježíškovi dary. Na závěr zazněla Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby.

Průvod přitáhl pozornost velkého množství lidí – převážně rodin s dětmi. Lidé doprovázející průvod museli chvílemi kličkovat mezi stánky na Karlově mostě. Pozornost budil i u zahraničních turistů, kteří pochopitelně nejsou příliš seznámeni s tradicí tříkrálového průvodu.

Požehnání od biskupa  

Samotnému průvodu předcházela tradiční tříkrálová bohoslužba v kostele sv. Tomáše v Praze na Malé Straně, během které pražský arcibiskup Jan Graubner požehnal tříkrálovým koledníkům a vyprovodil je na Malostranské náměstí.

Arcibiskup požehnal koledníkům i z pódia na Malostranském náměstí a popřál jim, aby měli po Vánocích srdce naplněná tou pravou vánoční radostí.

Kde všude peníze pomohou ?

„65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech a na pomoc v zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita Česká republika, 5 % tvoří zákonné režie sbírky,“ stojí na webových stránkách tříkrálové sbírky.

„Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc Charity Česká republika. Desetina výnosu sbírky je každoročně určena na rozvojovou a humanitární pomoc v zahraničí,“ stojí dále uvedeno na stránkách sbírky.

Video
Video se připravuje ...

Velbloudi na Karlově mostě: Prahou prošel tradiční tříkrálový průvod Anastazie Podhůrská

Fotogalerie
23 fotografií