Cena zajištěné dodávky elektřiny pro rok 2024 činí 3 514 Kč/mWh, v případě plynu je to 1 534 Kč/mWh. „Je to cena, která je víc než solidní a je to cena která je na trhu prakticky nejlevnější,“ řekl na tiskové konferenci k cenám energií pražský primátor Bohuslav Svoboda.

Pražský radní pro infrastrukturu Michal Hroza na tiskové konferenci uvedl, že smluvená cena za MWh elektřiny a plynu se pohybuje přibližně na polovině cenového stropu, stanoveného vládou v roce 2022. „Jestli si vzpomínáte, bylo to 6 050 Kč za MWh elektřiny a 3025 Kč za MWh plynu. Těžko jsem si uměl představit, že o něco déle než rok poté, bude mít Praha svou elektřinu a plyn zabezpečenou za téměř polovinu předválečné cenové úrovně. Považuji to za velký úspěch,“ řekl na tiskové konferenci Michal Hroza.

Za takto smluvenou cenu bude energie odebírat kromě samotného magistrátu nebo například městské policie zhruba dalších 220 organizací. „Pro představu je to něco přes 4 tisíce elektroměrů a něco přes 490 plynoměrů, které v tuto chvíli zajišťujeme. Dodávky jsou zajištěné ze sta procent,“ řekl ředitel THMP Tomáš Jílek. Zdůraznil také, že se jedná o pevnou cenu, která není závislá na odběru a bude platná po celý rok.

Lepší plánování rozpočtu

„Pro organizace i magistrát je to nesmírně důležité, protože jsou rozpočtovými subjekty a tohle umožnilo vázat z rozpočtu hlavního města Prahy pevnou částku a využít zbývající prostředky do investiční či provozní části rozpočtu,“ vysvětlil ředitel THMP Jílek. V minulém roce byl totiž magistrát povinen peníze vyhrazené na energie vázat až do konce roku. Praha podle Tomáše Jílka ušetřila stovky milionů korun.

Město má podle Jílka prostřednictvím takzvaného plochého tarifu s pevnou cenou zajištěnu spotřebu na celý rok, která u elektřiny bude podle odhadu činit zhruba 135 GWh a v případě plynu asi 90 GWh. Vysoutěžené ceny, které jsou podle Jílka ve spodní třetině tržní úrovně, nezahrnují regulovanou složku. O té rozhoduje stát. Část energií nad nebo pod odhadovanou spotřebou, takzvanou odchylku, také THMP obchodují na denních trzích.

Konečné ceny ovlivní státem regulovaná složka, která z rozhodnutí Energetického regulovaného úřadu letos vzroste u domácností i velkoodběratelů. Jílek uvedl, že si THMP již v prosinci na základě vládních indikací řekla o navýšení peněz na letošní rok. "Budeme doufat, že tlak průmyslu, podnikatelů a dalších na vládu povede k tomu, že regulované části cen se dále zvyšovat nebudou," řekl.