Do zvýšených cen tepla se podle prohlášení Pražské teplárenské promítl zejména vývoj cen paliv a emisních povolenek, dále zvyšování nákladů na provoz i údržbu, vysokou míru inflace a aktuálně také nárůst regulovaných složek cen energií.

Pražská teplárenská je z hlediska počtu provozovaných zařízení jednou z největších teplárenských sítí v Česku. Aktivity společnosti jsou soustředěné na Prahu a přilehlé oblasti. V Praze pokrývá téměř čtvrtinu trhu s tepelnou energií a dodává teplo pro více než 230 000 domácností a pro mnoho administrativních budov, průmyslových podniků, stovky školských a zdravotnických zařízení a další subjekty.

Síť Pražské teplárenské je na severu Prahy napojená na 34 kilometrů dlouhý tepelný napáječ z Elektrárny Mělník, která spaluje uhlí, a pokrývá tak 90 procent dodávek tepla. Další část tvoří teplo z ekologické spalovny odpadu ZEVO Malešice. Plyn Pražská teplárenská spotřebovává v omezené míře, zejména při tzv. špičkování.

Teplárenské sdružení ČR už dříve avizovalo, že ceny tepla v ČR se budou v jednotlivých teplárnách lišit a na jejich vývoj bude mít dopad především cena komodity, ze které se vyrábí. V případě výroby tepla z uhlí očekávají experti nárůst, konečné částky však budou stále nižší než u tepelné energie vyrobené z plynu. U uhelných tepláren se podle sdružení může projevit fakt, že část z nich dosud nepromítla do svých cen nárůst nákladů, ty navíc dál navyšuje inflace. U tepla vyrobeného z plynu je v současné době situace nejistá. Teplárny dříve hovořily o možném zlevňování, nárůst regulované složky plynu by však mohl tento trend obrátit.