Poslední březnový den se majitelé zahrádek ve Vysočanech naposled společně sešli, aby se rozloučili s milovanou lokalitou a také přesadili poslední zbytky rostlin a stromů, které nechtěli nechat zničit. Jen pár dní na to měly do zahrádek vjet demoliční bagry a začít likvidovat místní chatky a zahrádky zplanýrovat.

„Církev nám dala v zimě podepsat dodatek ke smlouvám, kde se doba platnosti smlouvy změnila z určité na neurčitou, ale byla stanovena výpovědní lhůta 3 měsíce, což jsou podmínky pro zahrádkářskou činnost nepřípustné. Ukázalo se, že nám dali tyto smlouvy jen proto, aby mohli využít, že mají tříměsíční výpovědní lhůtu. Téměř okamžitě po podepsání nových smluv jsme totiž dostali výpověď,” zlobí se Eva Vodňanská, která má v zahrádkách pronajatý kus pozemku už několik let a nestihne ani přesadit všechny plodící rostliny. 

Paní Vodňanskou, stejně jako další zahrádkáře proto velice překvapilo, když předsedovi spolku Rokytka Žije, který se dlouhodobě snaží zahrádky zachránit, přišel e-mail od developera JRD, že plánované práce odkládá. „Developer JRD, který dosud odmítal jakákoli jednání v zájmu zachování cenného zeleného území u centrálního parku Zahrádky, přistoupil na jednání o náhradním řešení,“ informoval Lukáš Příbramský, předseda spolku Rokytka žije.

I developer JRD potvrdil, že je ochotný jednat. „Jsme ochotni naslouchat a chceme se domluvit. O naší otevřenosti svědčí i fakt, že během celkem čtyř sousedských setkání, které jsme v lokalitě během posledních dvou let zorganizovali, jsme od místních obyvatel sesbírali návrhy a některé z nich promítli jak do projektu bytových domů, tak i do projektu na úpravu a zpřístupnění zeleně na pozemku číslo 1805/3,“ sdělila za developera JRD Ivana Buriánková.

V příštím týdnu by se mělo uskutečnit první jednání mezi Prahou a developerem JRD. Praha by do té doby měla vytipovat několik vhodných pozemků ke směně. Všichni zúčastnění chápou to, že příjem z prodeje pozemků je pro dominikány důležitý a nelze je o něj připravit. Proto by právě měla pomoct směna pozemků a zahrádky by mohly být zachovány. Pokud by se to podařilo, místní spolky by zde rádi vybudovali komunitní zahradu.

„Původní zahrádkáři stárnou a noví už nepreferují jednotlivé oplocené zahrádky, ale komunitní zahradu, kde budou mít svoje záhonky, ale prostor budou užívat společně. Toto i mně, jako odborníkovi na územní rozvoj, přijde vzhledem k hodnotné zeleni, rostlinám a živočichům, kteří v místě jsou - včetně chráněných druhů, i budoucnosti čtvrti a sousedských vztahů, ideální využití.“ uzavírá Anna Vinklárková z Arniky, která se na záchraně podílí společně s se spolkem Rokytka žije.

Fotogalerie
15 fotografií