V rámci programu hl. m. Prahy s názvem Umění pro město mají umělci možnost zanechat svůj rukopis v pasáži spojující severní a jižní vestibul stanice metra Florenc. Osvětlení je pro podzemní stanice metra jedním z naprosto klíčových prvků, umělci proto mají za úkol metro oživit světelným objektem, který by jednu z nejvytíženějších stanic zkrášlil. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) touto soutěží chce navázat na umělecké a designérské hodnoty pražského metra, které k němu neodmyslitelně patří.

Pro trasu A jsou typické obkladové hliníkové výlisky, proslulé jako „prsa a antiprsa“. Na trase B zase dominují materiály jako sklo a keramika. Alespoň kousek umění zdobil každou ze stanic. Ve stanici Náměstí Míru dlouhá léta jeden světelný objekt byl. Kruhový shluk svítidel dokonce měnil intenzitu záření a vytvářel různé obrazce podle toho, jak se lidé ve stanici zrovna pohybovali. V devadesátých letech se ale setkal se smutným osudem, když místo něj uprostřed vestibulu byla vybudována trafika.

Nadčasový odkaz dalším generacím

Ačkoliv se jedná o jinou stanici i linku, může být vznik nového světelného objektu na Florenci alespoň částečnou nápravou této křivdy. „Předpokládáme, že návrh nového uměleckého díla bude vycházet z kvalitních až revolučních, projektů kdysi přítomných v pražském metru. Jako byl třeba legendární biometrický světelný objekt v podhledu vestibulu stanice Náměstí Míru. Pracovat by se především mělo se světlem, jeho intenzitou, barevností, reflexí, ale také odrážet dnešní společenská témata, estetiku a navíc zůstat nadčasovým odkazem pro další generace,“ říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a člen dozorčí rady DPP.

„Je jen dobře, když se stavby doplňují uměleckými díly,“ vyjádřil se pro Blesk náměstek primátora pro kulturu Jiří Pospíšil (TOP 09). „V minulých letech umělecká díla ve veřejném prostoru spíše ubývala, což podle mne není zrovna šťastné. Naopak. Jsou to právě umělecká díla, která činí konkrétní veřejné prostory originálními, a já jsem rád, že ve stanici metra tomu tak bude. Na umění by se nemělo šetřit.“

Jak by mělo dílo vypadat, není v zadání soutěžního dialogu žádným způsobem specifikované, porota bude posuzovat především uměleckou hodnotu díla, jeho kvalitu a cenová proveditelnost. „Metro vyžaduje robustní elementy, které vydrží prašné, větrné, teplotně proměnlivé prostředí či časté zásahy do okolních technologií. Z našich letitých zkušeností vyplývá, že navržené dílo musí být odolné a kvalitní nejen po výtvarné stránce, ale zejména po materiálové a technologické a v neposlední řadě jednoduše opravitelné pracovníky DPP,“ uvádí Marek Kopřiva, člen představenstva a technický ředitel DPP – Metro.

Umělci své návrhy mohou předkládat do 21. dubna. Osmičlenná porota z nich vybere čtyři finalisty, kteří poté předloží svůj finální návrh a každý obdrží po 150 tisících Kč. Definitivního vítěze vybere porota v září. Součástí návrhu má být také projektová dokumentace. Autor musí být také plně součinný při umisťování a následných opravách svého díla.

Fotogalerie
19 fotografií