„Dosavadní dopravní řešení nereflektovalo vývoj situace už od 90. let minulého století. Zejména tedy hrozivý nárůst tranzitní dopravy přes naši městskou část a s tím spojené problémy s kvalitou životního prostředí i dopravní obslužnosti obyvatel Horních Počernic,“ uvedl Měšťan.

S ŘSD městská část jedná o možnosti nového napojení ulice Bystrá na libereckou dálnici D10. „Horní Počernice usilují o druhé napojení na D10 z Bystré ulice. Pokud by toto napojení nebylo možné, chtěli bychom zkapacitnění stávajícího sjezdu na ulici Ve Žlíbku,“ uvedl Měšťan.

Na hradeckou dálnici D11 se podle mluvčího ŘSD Jana Studeckého pak připravuje mimoúrovňová křižovatka Beranka. „Termín její realizace se odvíjí od stavu přípravy komunikací, které na ni navazují,“ řekl Studecký. Těmi jsou východní obchvat Horních Počernic, který připravuje hlavní město Praha, a jižní tangenta, kterou připravuje Středočeský kraj.

Dále pak v projektové přípravě zpracuje ŘSD maximální možná protihluková opatření na hradecké dálnici D11, liberecké dálnici D10 a silničním okruhu kolem Prahy. „Jedná se zejména o námi požadované zapracování navýšení protihlukových zábran oproti původnímu návrhu,“ sdělil v tiskové zprávě Měšťan. ŘSD nechalo zpracovat studii a ve spolupráci s ministerstvem dopravy bude stanoven postup.

Radnice také jedná o možnosti vybudování železniční zastávky Počernice - východ, s ŘSD městská část definovala možné varianty umístění zastávky.

Dále pak ministerstvo dopravy zadalo po dohodě s ŘSD studii proveditelnosti propojení Horních Počernic z lokality Robotnice ke kruhovému objezdu u obchodního domu Ikea Černý Most. Ministerstvo zároveň zjišťuje možnosti financování stavby ze státních zdrojů mimo městský rozpočet.

Fotogalerie
6 fotografií