„Výbor v pondělí schválil návrh komplexní změny rozpočtu, která zavede do rozpočtu investice, protože v prosinci jsme schválili jen malé procento investičních akcí. Tento návrh bude předložen 16. února zastupitelstvu ke schválení, aby se mohly tyto akce naplno rozjet,“ řekl předseda výboru Zdeněk Kovářík (ODS).

Doprava

Nejvyšší částka je určena do dopravy, kam město investuje 6,66 miliardy korun. Peníze jsou navrženy pro rozvoj tramvajových tratí, výstavbu nové vozovny v Hloubětíně nebo modernizaci zabezpečení metra a opravy jeho stanic. Investovat bude metropole také do oprav a výstavby ulic a rekonstrukce chodníků nebo opravy a výstavby mostů.

Více než miliarda korun je zamýšlena na investice do městské infrastruktury a dalších přes 890 milionů půjde do školství. Za peníze budou vybudovány, rozšiřovány a opravovány školy či budovány tělocvičny. O něco méně pak je určeno na investice v kultuře a cestovním ruchu. Nejméně peněz je plánováno na investice v bezpečnosti, a sice necelých 192 milionů korun. Investovat bude Praha také do obnovy Průmyslového paláce nebo oprav Holešovické tržnice.

Rozpočet na letošek schválili pražští zastupitelé loni v prosinci. Do materiálu ale byly zahrnuty pouze některé investice, mimo jiné více než čtyři miliardy na financování rozestavěného metra D, peníze na projekty placené z evropských fondů a částka nutná na opravu silnice ze Slivence do Lochkova.

Vzhledem k tomu, že Praha nemá ani čtyři měsíce od voleb nové vedení, rozpočet připravoval ve spolupráci s úředníky finanční výbor. Právě z odborů či městských organizací přišly požadavky, na jejichž základě výbor investiční rozpočet připravil. Celkové požadavky dosáhly 36 miliard korun, což je výrazně více, než kolik může město investovat. Z těchto položek pak výbor vybral, které projekty město podpoří.

Pro letošek má metropole schválený rozpočet s příjmy 99,65 miliardy korun a výdaji 104,88 miliardy korun. Proti loňsku budou vyšší příjmy i výdaje, které ovlivňují ceny energií či mezd. Příjmy ovlivní inflace. Rozdíl příjmů a výdajů vyrovná hlavní město mimo jiné penězi od státu.

Fotogalerie
18 fotografií