Mezi nejvýznamnější výluky patří oprava tramvajové trati z Klárova na Újezd. Zahájení prací je naplánováno na 28. ledna a skončí k 31. březnu. Jako první začnou práce v Letenské ulici, následně mezi Malostranským náměstí a Hellichovou a jako poslední bude opraven úsek na Újezd. Tramvaje budou jezdit po objízdných trasách a pojede náhradní autobus. Náhradní doprava se bude upravovat podle postupu prací.

Opravy se tu uskutečnily v roce 2018, a to pouze na Malostranském náměstí. Ostatní části byly opraveny v roce 2002 a 2011. „Provoz je tu velmi intenzivní. V roce 1995 tudy projelo 18 spojů do hodiny a dnes jsme na 39,5 spoje na hodinu. Tam, kde jsou nejstarší kolejnice, tak dochází k jejich destrukci,“ řekl technický ředitel DPP Jan Šurovský.

Opravovat se bude od 1. dubna do 15. května trať v ulici Generála Šišky v Modřanech. DPP zmodernizuje trať a opraví trolejové vedení. Ve stejném období bude po tři týdny z tohoto období rekonstruována trať v Modřanské a napojena trať na budovaný Dvorecký most v Podolí. „Je to rozsáhlý balík akcí, který naváže na práce na Malé Straně, tyto akce nejde dělat současně,“ řekl Šurovský.

Dělníci budou opravovat trať v Badeniho ulici a na Vítězném náměstí v Praze 6. V prvém případě od 15. května do 30. června a v druhém v první polovině července. Od 15. července do 11. srpna podnik vymění koleje a výhybky na Plzeňské v Praze 5, kde nepojedou tramvaje mezi Klamovkou a výjezdem z vozovny Motol. Na konci léta podnik opraví trať v obratišti na Bílé Hoře, v září ve Vyšehradské u Botanické zahrady a na Floře a v říjnu v Želivského ulici, Moskevské v Praze 10 a zahájí práce v ulici U Výstaviště.

Ve špatném stavu jsou koleje v Ječné ulici v Praze 2. „Celá trať dožívá,“ řekl Šurovský. Vzhledem k tomu, že neexistuje objízdná trasa, tak podnik pouze od 12. do 20. srpna provede opravu na přejezdu přes Sokolskou ulici. Kompletní oprava, včetně inženýrských sítí, se má uskutečnit až po návratu tramvají do horní části Václavského náměstí. „Výluka bez možnosti úsek objet je pro DPP nepřípustná,“ řekl Šurovský.

Nová trať

Letos v únoru začne prodloužení trati z Holyně do Slivence, která naváže na již zprovozněný úsek z Barrandova do Holyně. Stavba potrvá 8,5 měsíce. V květnu bude dokončeno prodloužení kolejí z Modřan na Libuš a v říjnu z Divoké Šárky na Dědinu.

Pokračovat bude výstavba nové vozovny v Hloubětíně, která bude dokončena na podzim 2024. DPP bude nadále pracovat na loni v březnu zahájené opravě trati mezi Ohradou a Palmovkou. Podle Šurovského zde práce pokračují podle plánu a jejich ukončení se předpokládá v červnu. Do 27. ledna potrvá již zahájená výměna kolejí v obratišti na Výstavišti.

Výluky čekají na cestující také v metru. Pokračovat bude oprava stropní desky na Florenci, kde metro nepojede v osmi víkendech a cestující budou muset využít náhradní tramvajovou dopravu. Na lince C budou vyměňovány pražce, a sice v úsecích Vltavská a I.P.Pavlova a z Muzea na Pražského povstání. Výluky jsou plánovány na Velikonoce, svátky na začátku července a na období okolo 17. listopadu. Na lince A bude DPP ve stejných obdobích jako na trase C vyměňovat zabezpečovací zařízení. To se týká stanic Strašnická a Želivského a úseku z Hradčanské na Malostranskou.

Fotogalerie
22 fotografií