Výši cen školních obědů určuje vyhláška ministerstva školství (MŠMT), která byla naposledy aktualizovaná v loňském roce. Od té doby ale nejen ceny surovin, ale také energií, rapidně vzrostly. Proto se ministerstvo školství rozhodlo, že vyhlášku od února letošního roku aktualizuje znovu.

Návrh reaguje na nestandardně vysoký růst cen potravin. Finanční limity byly naposledy novelizovány od září 2021. Chceme, aby děti v jídelnách jedly dobře a kvalitně. Chceme, aby školy měly větší prostor reflektovat to, co se děje na trhu s cenami potravin a udržely tak kvalitní školní stravování. Zvýšený horní limit je možnost, nikoliv povinnost,“ uvádí náměstek sekce vzdělávání a mládeže Jan Mareš.

Aktuální limity stanovují strop na oběd pro strávníka staršího 15 let na 45 korun, od 1. února to bude 54 korun. Maximální cena oběda pro žáky ve věku od sedmi do deseti let bude proti stávajícím 39 korunám o osm korun vyšší. Děti od 11 do 14 let budou namísto nynější nejvyšší ceny 41 korun za oběd platit nejvýše 50 korun a děti do šesti let 36 korun, tedy o šest korun více než nyní.

Vinohrady a Žižkov zdražení neplánují

Maximální možné zdražení většina základních škol v Praze nechystá, navíc k mírnému zdražení některé přistoupily už na začátku školního roku, tedy v září. Další navyšování neplánují. „K mírnému zdražení obědů ve školách zřizovaných městskou částí Praha 2 došlo již v září 2022. V tuto chvíli nedisponujeme informací, že by se k dalšímu zdražování školy chystaly,“ řekla Blesku mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová.

Podobná je situace i v sousední Praze 3. „Školy zatím neavizují, že by chtěly zvyšovat ceny obědů, ale uvidí se, jaká budu situace, až přijde v únoru vámi zmiňovaná novelizace vyhlášky. O kolik by se pak případně cena obědů zvyšovala, by samozřejmě záleželo na cenách potravin,“ sdělila Blesku mluvčí Prahy 3 Michaela Luňáčková.

Zdražení zatím neplánují ani na Praze 9. „Z našich předběžných informací vyplývá, že se většina školských zařízení na Devítce zatím zdražovat nechystá. Do budoucna to ale vyloučit nelze, zejména v případě, že dojde k dalšímu nárůstu cen potravin a energií,“ sdělil Blesku Tomáš Portlík (ODS), starosta Prahy 9.

Ceny porostou na Praze 4 nebo 12

Mírné zdražení se však plánuje na Praze 12 nebo na Praze 4. „Předpokládáme, že naše školy navýší cenu obědů o několik korun, ale v současnosti teprve probíhají kalkulace, takže výsledný stav ještě neznáme,“ informovala mluvčí Prahy 12 Petra Svobodová.

„Mateřské i základní školy zřizované MČ Praha 4 plánují zvýšení nebo již zvýšily ceny stravného především s ohledem na zvyšování cen potravin. Některé školy zdražily k 1. 9. 2022, některé k 1. 1. 2023. Další úpravu plánují po schválení novely vyhlášky ke školnímu stravování, kdy je předpoklad, že dojde ke změně její přílohy č. 2 Finanční limity na nákup potravin. Školy zdražovaly o 2 Kč  až 4 Kč. Mimo jedné školy nevyužily možnost stropu finančního limitu,“ sdělil mluvčí Prahy 4 Jan Hannich.

Nízkopříjmovým rodinám pomohou nadace i radnice

Neustálé zvyšování cen může komplikovat finanční situaci především nízkopříjmovým rodinám. Ty se ale mohou obrátit přímo na vedení školy, které jim v tomto směru může zprostředkovat potřebnou pomoc. Třeba vedení Prahy 6 se rozhodlo, že první dva měsíce v novém roce obědy dětem zaplatí. „Rodiny z Prahy 6, které se cítí být v nekomfortní ekonomické situaci, mají možnost požádat o prominutí úhrady za školní obědy pro své děti. V takovém případě jim jako městská část školní obědy proplatíme,“ vysvětluje mluvčí Jiří Hannich.

„Podpůrný program byl spuštěn již vloni, úhradu školních obědů jsme jako městská část nabídli za listopad a prosinec. Rodiče do tohoto podpůrného programu přihlásili celkem 860 dětí, což je 7 % všech dětí navštěvujících základní a mateřské školy zřizované městskou částí. Náklady na proplacení školních obědů za listopad a prosinec činí téměř 1,2 milionu korun. Radní Prahy 6 se shodli, že úhrada školních obědů bude pokračovat i v lednu a únoru letošního roku. Z rozpočtu městské části jsou pro tento účel vyčleněny celkem tři miliony korun,” dodal.

Nejde o plošnou pomoc, ale o pomoc cílenou na ty, kteří se cítí být zasaženi současnou situací. Ukázalo se, že jednoduchá forma žádosti v podobě čestného prohlášení odstranila strach ze zbytečné administrativy či stud, který by těm, kdo potřebu pomoci cítí, bránil o ni požádat. Pozitivní reakce rodičů nás přesvědčily, že má smysl ve financování pokračovat,“ vysvětluje rozhodnutí Prahy 6 Mariana Čapková (Praha 6 Sobě), radní Prahy 6 pro oblast školství.

Podpůrné programy mají i ostatní městské části. Školní obědy mohou rodiče z nízkopříjmových rodin a samoživitelé hradit z několika podpůrných programů např. z programu hl. m. Prahy Pomoc Pražanům nebo programu organizace Women for women ve spolupráci s UNICEF. O těchto možnostech jsou rodiče informovány přímo školami. Nad rámec těchto pomocí se rodiče mohou například na Praze 2 obrátit na fond Dvojka srdcem, který loni schválil dvě takové žádosti.

„Přestože ceny obědů a stravného jsou na základě vyhlášky v kompetenci školských zařízení, jsme si vědomi, že v této těžké době by bylo zdražování nákladů na stravováni pro děti nešťastné a jsme připraveni učinit vše pro to, aby byl dopad případného zdražování pro rodiny snesitelnější,“ uzavřel Portlík

Video
délka: 07:51.72
Video se připravuje ...

Puberta? Zkuste naučit dospívající děti jíst zdravě Vím, co jím

Fotogalerie
22 fotografií