Praha má nové centrum duševního zdraví, zaměřovat se bude na děti a dospívající do 18 let. Je to první zařízení svého druhu na území Prahy a třetí v republice. Díky pomoci z magistrátu a usilovné práci odborníků z neziskové organizace Dům Tří Přání,nyní bude péče o duševní zdraví mladistvých dostupnější a efektivnější.

Centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty v pražské Bubenči už v pilotním provozu poskytovalo péči nejen samotným klientům, kteří se s problémy s duševním zdravím potýkají, ale také komplexní sociálně-zdravotní podporu pro jejich rodiny a blízké, kteří jsou při řešení těchto náročných situací naprosto klíčovou součástí změny k lepšímu.

Úzkosti, deprese, sebeubližování

„Během pilotního provozu se potvrdilo, že kombinace nejen sociální, ale i zdravotní péče je v oblasti duševního zdraví dětí velmi potřebná. Služba je s ohledem na vzrůstající počet klientů cílové skupiny velmi žádaná a dětských psychiatrů a psychologů je nedostatek,“ vysvětlila na zahájení ředitelka organizace Miroslava Flemrová.

Nejčastějšími důvody, kvůli kterým služby tohoto centra klienti vyhledávají, jsou úzkosti, deprese, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování nebo sebevražedné tendence.

Péče, kterou klientům centrum nabízí, je unikátní právě v tom, že kombinuje práci odborníků ze zdravotnictví s odborníky ze sociální oblasti. Jejich spolupráce vede k tomu, že poskytovaná pomoc padá mnohem lépe na úrodnou půdu, jelikož do řešení problému dokáží zapojit nejen samotnou rodinu, ale například i speciální pedagogické pracovníky, kteří dále mohou klientům vytvářet přívětivé prostředí i ve škole mezi učiteli.

„Z naší zkušenosti je to tak, že učitelé mají obrovský zájem v těchto případech být zapojeni a přispívat ke zlepšování duševního stavu svých žáků, potřebují ale, aby je někdo nasměroval a řekl jim co dělat,“ řekla Flemrová.

Málem bylo po všem

„Když jsme skončili pilotní program, byli jsme ve složité situaci, jelikož nám vypadl poskytovatel zdravotní části našich služeb, tudíž jsme ji celou museli převzít na sebe a tím vznikla proluka mezi tím, než peníze z ministerstva zdravotnictví nahradily peníze od pojišťoven. Právě toto přechodné období nám velmi pomohl přejít magistrát,“ dodala Flemrová.

Slavnostního zahájení se účastnila také Milena Johnová (Praha Sobě), která Blesku blíže popsala, jak se centrum rodilo: „Magistrát velmi stál o to, aby toto jediné multidisciplinární centrum poskytující péči dětem pokračovalo. Po tom, co skončil jeho pilotní provoz financovaný ministerstvem zdravotnictví, bylo potřeba sehnat finanční prostředky. My jsme v grantové komisi projednali dvě žádosti o dotace a zastupitelstvo je schválilo.

Pomoc i prevence

Aby se pomoc týmu centra duševního zdraví dostala k co nejvíce lidem, je časově omezena na dobu půl roku, během kterého se snaží tým vypracovat strategii pro každý konkrétní případ i do budoucna, případně jej předat dalším zařízením se zaměřením na duševní zdraví. Cílem služby je také předejít rozvoji duševního onemocnění a pomoc při zotavování u jedinců, kterým již nějaké duševní onemocnění bylo diagnostikováno.

Fotogalerie
12 fotografií