V Kyjích má svoje sídlo firma Coca-Cola, která už od roku 2020 modernizuje svůj areál a také skladovací prostory. V rámci rekonstrukce také došlo k efektivnějšímu nakládání s dešťovou vodou. Zatímco v minulosti byly drahocenné kapky deště sváděny přímo do kanalizace, nový projekt nabídne svádění vody do tzv. suchého poldru a následně do nedalekého mokřadu.

Je pravda, že cirkulární řešení jsou náročnější na zavádění, nutné inovace nebo modernizaci. Ne vždy to ale platí i v ekonomické rovině. V tomto případě šlo dokonce o ekonomicky výhodnější řešení, navíc v městské zástavbě se cení skutečně každý kousek přírody. Chceme tímto přístupem inspirovat ostatní firmy a ukázat, že ekologická řešení nejsou vždy nutně nákladnější,“ říká ředitel výroby a logistiky Coca-Cola HBC ČR/SK Jan Turek.

Dané území bylo vybráno na základě vsakových zkoušek, to je postup, kdy se provedou vrty do určitých hloubek a následně se pomocí cisterny vypustí do lokality voda a zkouší se, za jak dlouho a do jaké hloubky se vstřebá. Při volbě umístění mokřadu také napomáhal historický tok řeky do místních potoků, který byl v předchozím století v industriálním rozmachu přehrazen.

Nový mokřad vznikne na volných pozemcích o rozloze 3,14 hektaru, z čehož vodní a vegetační plochy budou zabírat o něco více než jeden hektar. Mokřad by měl pomoct vrátit zpět do přírody až 12,5 milionu litrů vody ročně, což výrazně pomůže okolnímu ovzduší a radost budou mít jistě i majitelé studní, do kterých by tak mělo přitékat více vody.

Mokřad bude tedy nejen výhodný pro přírodu, nabídne ale i zábavu pro Pražany. „Projekt zahrnuje také vzdělávací prvky. Ty lidem přiblíží, jak v lokalitě funguje koloběh vody, jací živočichové a rostliny zde žijí a jak celá lokalita prospívá svému okolí. Dává mi velký smysl ukázat například studentům, že i uprostřed města můžeme mít kousek divoké přírody,“ popisuje Jana Moravcová, ředitelka enviromentální společnosti Beleco, která mokřad navrhovala.

Suchý poldr s mokřadem v areálu Coca-Coly však není jediný v okolí. Právě kvůli zmiňovanému historickému toku řek je hned nedaleko tzv. suchý poldr Čihadla. Ten vznikl v 80. letech minulého století a asi před deseti lety byl revitalizován. V roce 2018 zde byla otevřena i nová rozhledna od architekta Martina Rajniše, i když rozhledna krátce na to vyhořela, podařilo se ji opravit a dnes je opět možné se z výšky asi 20 metrů rozhlížet do okolní krajiny.

Fotogalerie
17 fotografií