„ÚS v této věci shledal, že policejní orgán v případě CT vyšetření postupoval v souladu se zákonem, jeho postup nelze označit za nesprávný úřední postup (...) a že jeho postup se ani nepřiblížil definici špatného zacházení se zadrženým člověkem,“ stojí v usnesení.

Tip na cestujícího z Venezuely dostaly české orgány z operativních zdrojů v zahraničí. Poté, co v listopadu 2018 přiletěl do Prahy, přemístili jej do Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích, kde měl pod lékařským dozorem zůstat až do vyloučení cizích těles z tělních dutin.

Lékaři mu provedli CT břicha, které potvrdilo přítomnost dvou malých neznámých tělísek v útrobách. Dostal vodu a lehkou stravu, den po zadržení také projímadlo. Ve stolici se však našly jen úlomky skořápky. Bezprostředně poté muže propustili a případ údajného pašování diamantů skončil odložením.

Chtěl 100 tisíc

Muž později podal k Obvodnímu soudu pro Prahu 2 žalobu. Od ministerstva spravedlnosti žádal odškodnění 100 000 korun za nemajetkovou újmu způsobenou nesprávným úředním postupem. Obvodní soud žalobu zamítl. Nepochodil ani s odvoláním k Městskému soudu v Praze a dovoláním k Nejvyššímu soudu, který zdůraznil, že muž čelil podezření z trestného činu porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou. Existoval tak zákonný podklad pro zásah do ústavně garantovaných práv, včetně nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí.

V ústavní stížnost muž uvedl, že nerozporuje zákonnost svého zadržení. Tvrdil však to, že CT vyšetření a podání projímadla znamenalo zásah do jeho „ústavně zaručeného práva nebýt podroben mučení a jinému nelidskému nebo ponižujícímu zacházení“.

I podle ústavních soudců však celníci postupovali v souladu se zákonem. „Zároveň je třeba dodat, že každé vyšetření zadržené osoby musí být vždy provedeno postupem lege artis, přičemž současně nesmí představovat nepřiměřené riziko pro zdraví vyšetřovaného (což se v projednávané věci neprokázalo),“ napsali ústavní soudci. Připomněli, že ještě před vyšetřením vyhodnotil mužův stav lékař, že projímadlo si vzal bez nucení, že neměl zdravotní následky a nestěžoval si na intenzivní utrpení.