Postup prací musel být upraven poté, kdy dělníci až teprve při odhalení podzemních konstrukcí budovy objevili jejich skutečný stav, který byl horší než se očekávalo. Dodatečně museli odborníci udělat hydroizolace, vyřešit nedostatečnou hloubku základů a zpevnění zdiva.

Památkáři

Zároveň památkáři po započetí prací vznesli dodatečné požadavky, kdy požadovali jinou než původně zamýšlenou střešní krytinu. Požadavek následně způsobil, že musela být změněna konstrukce krovu, podkladu pod střešní krytinu a zasáhl také do klempířských a pasířských prvků a architektonických prvků fasády. Upraven byl také projekt na stavbu gastro provozu, neboť původní projekt byl více než 15 let starý.

Městská firma Výstaviště Praha má areál od hlavního města pronajatý a platí mu nájemné. Opravy v areálu pak platí magistrát. Na Výstavišti jsou opravovány Křižíkovy pavilony a Divadlo Spirála, přičemž dokončení oprav se očekává na konci letošního roku. Zahájena byla také obnova vyhořelého křídla Průmyslového paláce, která bude trvat další ještě zhruba tři roky.