Paliativní péče zlepšuje kvalitu života nejen lidí, kteří čelí život ohrožujícím onemocněním, ale i jejich rodinám. Proto by paliativní péče měla být pro Pražany dostupná jak v domácím prostředí, tak i ve zdravotnických zařízeních a pobytových sociálních službách. Bohužel míst je stále nedostatek.

„Chceme, aby byla Praha příjemným místem pro život nejen pro děti a mladé a zdravé lidi, ale také pro lidi, kteří jsou již na konci své cesty životem. K tomu patří i dostupná paliativní péče. V průběhu roku 2019 jsme spolu s týmem expertů připravili Záměr rozvoje paliativní péče na území hlavního města Prahy pro léta 2020 až 2025, který s rozvojem pomáhá,“ řekla radní pro sociální oblast Milena Johnová (Praha Sobě).

Mobilní týmy

V Praze ročně umírá asi 12,5 tisíce lidí, zhruba u 7 400 z nich lze konec předvídat, z toho 50 % lidí umírá během hospitalizace v nemocnici, přitom si většina přeje zemřít doma. Pokud nejsou pacient a jeho rodina dostatečně dobře informovaní o zdravotním stavu, často pak rodina volá záchrannou službu, i když by to nebylo vůbec třeba.

„Za obvyklých okolností v takovém případě záchranka přijede, pacienta na místě ošetří a převeze do nemocnice, kde pak putuje mezi několika odděleními. Často dochází k tomu, že pacient umírá relativně krátce po převozu,“ řekla Johnová. I proto v rámci zdravotnické záchranné služby vznikly dva mobilní paliativní týmy.  

„Při naší práci se setkáváme i s pacienty, jejichž nemoci a zdravotní stav současná medicína už vyléčit nedokáže a z akutní hospitalizace nemají prospěch. Zřízení mobilního paliativního týmu přispěje k tomu, aby tito lidé poslední chvíle života strávili důstojně, bez bolesti a s co nejmenšími komplikacemi, ideálně v rodinném kruhu, bude-li si to pacient přát,“ vysvětlil důležitost těchto týmů Petr Kolouch, ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy.

Zdravotnický kongres

Rozvojem paliativní péče se bude zabývat i Metropolitní zdravotnický kongres, který proběhne 2. června a sledovat ho bude možné i online. „V rámci kongresu máme připraveno několik bloků, v rámci kterých se bude řešit paliativní péče v domácím prostředí, také v pobytových službách, ale i dětská paliativní péče,“ nastínila program Johnová.

Je důležité toto prostředí obecně více zkultivovat, To, že někdo trpí nevyléčitelnou nemocí, neznamená, že nemá nárok na důstojný život,“ řekl Ondřej Kopecký, primář Kliniky paliativní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. „V této oblasti by se měli více vzdělávat například i praktičtí lékaři,“ dodal.

Cílem kongresu je mimo jiné i sdílení informací a zkušeností od mimopražských poskytovatelů paliativní péče. Vzhledem k demografickému vývoji, tedy stárnutí obyvatelstva, bude toto téma do budoucna třeba vyřešit. 

Fotogalerie
13 fotografií