Půjde o jednu ze stěžejních investic v centru města v nejbližších letech. Podílet se na ni budou nejen magistrát, a Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) jako městské společnosti, ale také Správa železnic (SŽ).

Jde totiž o projekt, který se citelně dotkne nejen zeleně a přilehlých chodníků, které se budou revitalizovat. Dojde i na pokládku tramvajových kolejnic, které spojí Václavské náměstí, respektive Vinohradskou ulici s Bolzanovou. A zároveň při té příležitosti SŽ rekonstruuje novou odbavovací halu.

Problematická lokalita

„Vrchlického sady a nová odbavovací hala Hlavního nádraží tvoří z geografického a významového hlediska jasnou součást centra hlavního města. Avšak s ohledem na aktuální potřeby fungování městského organismu v lokalitě a v širším okolí plní dnes řešené území svojí městotvornou úlohu velmi problematicky,“ stojí v odůvodnění náměstků Petra Hlaváčka (TOP 09/STAN) a Adama Scheinherra (Praha Sobě), které předložili pražské radě ke schválení.

Aby také ne. Přezdívku „Sherwood“ nemají sady u Hlavního nádraží pro nic za nic. Odkazují na středověký hvozd, v němž řádili zbojníci Robina Hooda. Pocestným zde hrozilo nebezpečí a vůbec nebylo radno zde zabloudit či usnout. Tak jako ve Vrchlického sadech, kde dlouhodobě přebývají problematičtí obyvatelé.

Ilustrační situace toho, jak to v pražském Sherwoodu vypadá. (ilustrační foto)
Autor: Městská policie Praha

Generálnímu řediteli DPP Petru Witowskému zase z hlediska vadí, že je nádraží poněkud vzdálené od stávající tramvajové zastávky. „Jsem rád, že se revitalizace této oblasti bude realizovat komplexně. Doufám v dohledné době, že se dočkáme dostavby plánované tramvajové trati přes Vrchlického sady k Národnímu muzeu a na Vinohrady, která nabídne nová, přímá spojení a zvýší tím atraktivitu MHD i samotného hlavního nádraží,“ sdělil.

Změna sakumprdum

Chystaná akce v centru Prahy by se proto měla týkat celé plochy sadů. Vytyčena bude ulicemi Bolzanova, Wilsonova, Václavské náměstí a novou odbavovací halou Hlavního nádraží. „Ta bude řešena včetně podzemních podlaží až na úroveň 2.PP (tj. mimo úroveň nástupiště metra C),“ stojí v důvodové zprávě.

Magistrát nyní vypíše řízení pro vypracování návrhu řešení, jak k realizaci přistoupit. „Výsledkem soutěžního dialogu bude výběr multiprofesního týmu, který představí odpovídající návrh úprav území,“ uvádí zpráva. Ty by se měly týkat jak parků, tak i jejich propojení s železniční halou, potažmo s ostatními komunikacemi, aby nebyl omezen buďto pěší, nebo automobilový provoz.

Příležitost kreativním mozkům

„Soutěžní dialog je krásnou ukázkou toho, jak moc se v posledních letech zlepšuje fungování veřejných institucí a jejich schopnost spolupracovat,“ míní Hlaváček. „Problémy Sherwoodu nemohou být vyřešeny bez přestavby odbavovací haly a obráceně. Je třeba k nim přistoupit s citem, aby se z vnitřní periferie stala reprezentativní brána do města. Proto chceme dát příležitost kreativním mozkům přijít s myšlenkami, promyšleným urbanismem a návrhy, které by nás v tuto chvíli třeba ani nenapadly,“ odůvodnil Hlaváček.

Zapojí se i ministerstvo

Vítězný návrh, respektive tým, bude posuzovat pětičlenná komise. Najdou v ní zastoupení jak zástupci města – konkrétně ředitel odboru hospodaření s majetkem či náměstek primátora pro oblast územního rozvoje, jímž je v současnosti Petr Hlaváček, tak i DPP nebo SŽ.

Jedná o lokalitu významnou i z celostátního hlediska, neboť se jedná o největší železniční nádraží v Čechách, kde i se s ohledem na stanici metra i stanoviště mezistátních autobusových linek pohybují denně desetitisíce osob. A jelikož je Správa železnic státní organizací spadající pod ministerstvo dopravy, bude mít v komisi zastoupení také ministerský rada z Odboru infrastruktury a územního plánu.

„Správa železnic si uvědomuje, že největší nádraží v České republice je součástí veřejného prostoru v centru metropole, a proto jsme začali s přípravou a nyní už i realizací projektů, které přinášejí pozitivní změny,“ říká Jiří Svoboda, generální ředitel SŽ. „Společným soutěžním dialogem, jehož součástí je rekonstrukce nové odbavovací haly, završíme dokončení změn celého komplexu a navazujícího veřejného prostoru,“ dodal s tím, že změny se na nádraží dějí průběžně. Loni byl například zpřístupněn podchod směrem k Žižkovu.

Na hlavním nádraží se otevřel nový podchod, který propojuje centrum a Prahu 3. (24. září 2021)
Autor: CNC/Jan Zázvorka

Stanovisko komise ovlivní svými názory odborníci z různých oblastí: „Krajinářské architektury, architektury, památkové péče, dopravního inženýrství a sociálních témat. Zástupci obdobných specializací jsou pak zastoupeni i mezi přizvanými odborníky, kteří budou v procesu zadávacího řízení nápomocni hodnotící komisi poradním hlasem v rozsahu svých specializací,“ uvádí zpráva.

Start prací už za rok?

Vítězný návrh by měl být představen v létě příštího roku. Rozpočet hlavního města by měl být zatížen zhruba 357 miliony korun za revitalizaci parku a okolních prostranství. Dalších zhruba 181 milionů korun by mělo stát zbudování tramvajové tratě o délce přes 1 kilometr. Nová tramvajová trať by měla ulehčit provozu na ostatních tratích, které jsou zvláště v centru přehuštěné. Vypsání zadávacího řízení ještě musí schválit pražští zastupitelé, kteří by se měli sejít 26. května.

Video
délka: 37:18.44
Video se připravuje ...

Prostor X: Rozhovor s Adamem Scheinherrem Videohub

Fotogalerie
81 fotografií