Nový přírůstek do pražské zoo se jmenuje Anahita po perské bohyni plodnosti, zatím se ale vlastně neví, zda se jedná o samečka nebo samičku. Jedná se nejmenší druh supa v Evropě, na Balkáně je jejich populace už kriticky ohrožená. Jsou to také stěhovaví ptáci, na které během jejich cesty do Afriky číhají různé nástrahy pocházející hlavně z lidské činnosti. V některých zemích jsou nezákonně stříleni nebo tráveni.

Takový osud málem potkal i supa, který do pražské zoo dorazil předminulý týden v sobotu. Vylíhl se na jaře 2020 ve východní části pohoří Rodopy na území Bulharska. Poté, co opustil své rodné hnízdo, se sup vydal na cestu do Afriky. Bohužel na Blízkém východě ho potkal stejný osud jako statisíce dalších migrujících ptáků.

Vzhledem k tomu, že by označen vysílačkou, ochránci zvířat se brzy dozvěděli, že se s ním něco stalo. Šestý den poté, co se vydal na cestu, se jeho signál ztratil. Brzy se potvrdilo, že se pravděpodobně stal obětí lovce. Pracovníci Společnosti na ochranu přírody Libanonu (SPNL) ho našli 25 kilometrů od hlavního města Libanonu Bejrútu s minimálně 12 broky v těle. „Podle odhadu SPNL je v Libanonu každoročně zabito 2,6 milionu tažných ptáků,“ upozornil ředitel pražské zoo Miroslav Bobek. Kromě lovců jsou je pro ně nebezpečná také konzumace mršin kontaminovaných léčivy nebo těžkými kovy.

Sup útok lovce přežil, problematický byl ale jeho převoz zpět do Bulharska, kam ho původně chtěli odvézt ochránci zvířat a kde by se mohl dostat do chovného programu. Kvůli jeho zranění bylo už předem jasné, že do volné přírody se už nemůže vrátit. Ukázalo se ale, že jeho návratu do pohoří, kde se narodil, brání nepřekonatelné byrokratické překážky.

Útočiště našel v Praze

Ochránci zvířat se nakonec rozhodli oslovit přímo pražskou zoo, která se v záchraně tohoto druhu dlouhodobě angažuje. „Vzhledem k následkům svých zranění se již nemůže vrátit do přírody, ale přesto v sobě jeho tragický příběh nese naději: jak věřím, jednou se zapojí do chovného programu a jeho potomci posílí volně žijící populaci supů mrchožravých,“ dodal ředitel Bobek.

Do Troji dorazil sup 22. ledna a podle kurátora chovu ptáků Antonína Vaidla musí zůstat měsíc v karanténě. „Již prochází vyšetřeními, která určí další postup při jeho léčbě,“ uvedl. Během léčby by se také měli chovatele dozvědět, zda se jedná o samce nebo samici.

Pražská zoo se záchraně supů mrchožravých věnují už řadu let a vede i Evropský chovný program, v rámci kterého se do přírody vrátilo již devět supů. Anahita se sice už do volné přírody nevrátí, ale v zoologické zahradě může být cenným přírůstkem a přispět k obnově populace tohoto druhu.

Video
délka: 02:42.60
Video se připravuje ...

Do Zoo Praha přicestoval ze zoologické zahrady v Hannoveru samec vombata obecného jménem Cooper. Návštěvníci ho budou moci vidět v Darwinově kráteru. Erlebnis-Zoo Hannover, Zoo Praha

Fotogalerie
73 fotografií