V minulosti se stanice metra stavěly jako výstavní skříň města. Ze stanic je cítit rukopis architekta a umělce. A s touto péčí přistupujeme k těm, které zatím nejsou postavené. Je naším cílem, aby mimo kvalitní služby pro cestující představovala nová konečná stanice i kvalitu z pohledu architektury, použitých materiálů a řešení detailů,“ uvedl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Stanice bude povrchová s dvěma kolejemi a bočním nástupištěm. Vznikne pod svahem na severní straně kolejiště depa Zličín rovnoběžně se Sazovickou ulicí. Vestibul bude orientován východně. Vstup bude mít automatické posuvné dveře. Na jihu bude nástupiště otevřeno a cestující bude od kolejiště depa oddělovat pouze prosklená stěna. Severní část bude tvořit obvodový plášť s prosklenými stěnami se žaluziemi. Pro nástup a výstup bude využíváno pouze severní nástupiště. V budoucnu ale bude možné přidat druhé nástupiště.

Nová stanice metra Depo Zličín.
Autor: DPP

V soutěži bude vyzvána šestice architektonických ateliérů, které předloží své návrhy. Vítěze bude vybírat komise složená z odborníků i zástupců magistrátu, DPP a Metroprojektu. Začátek výstavby je naplánován na rok 2026, kdy by měla na Zličíně začít rovněž výstavba záchytného parkoviště P+R pro 500 vozů. Náklady jsou podle dřívějších vyjádření DPP odhadovány na 1,4 miliardy korun.

Podnik podobným způsobem vybudovat před asi 18 lety povrchovou stanici metra A Depo Hostivař. Vznikla jako součást depa z jedné jeho někdejší haly. Zprovozněna byla v květnu 2006.

Fotogalerie
6 fotografií