Poslední téměř již dva roky chování lidí ve všech ohledech značně poznemenalo řádění koronaviru. Lidé mnohem více pracují doma a omezují své sociální kontakty. To platí i o nakupování zboží. Místo toho, aby se vydali do přeplněných nákupních center, nakupují přes e-shopy a nechávají si dovážet zboží nebo nákupy domů.

To s sebou přináší také množství obalů, krabic nebo tašek. Téma odpadu se řeší v poslední době hlavně v souvislosti s plánovanou vyhláškou, která mění ceny za svoz, což kritizuje hlavně opozice z řad ODS a hnutí ANO. Náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN), který má v gesci životní prostředí i nakládání s odpadem upozornil na to, že koronavirová doba s sebou přinesla mnohem větší objem odpadu, který končí v barevných kontejner na tříděný opad.

Téma hromadění odpadu se také každoročně vrací s blížícími se Vánoci, kdy se nakupuje ve velkém. Doma pak lidem zůstávají doma krabice od elektroniky a dalšího zboží, kterých se potřebují zbavit. Bohužel se ale stává, že ne každý je před vhozením do kontejneru sešlápne. Může pak klidně zabrat pomalu celý objem nádoby a vlastně tím zmaří snahu ostatních třídit odpad.

Kam mizí tašky od popelnic? 

Když jsou pak kontejnery plné, často se stává, že lidé pospíchají a nechávají tašky s odpadem u popelnic s tím, že se o to někdo už postará. Odpad sice zmizí, ale snaha o třídění recyklovatelného odpadu přijde vniveč. Náměstek Hlubuček upozornil na to, že když lidé nechají tříděný odpad takto ležet kolem kontejnerů, nikdo už to za ně neroztřídí do plastu nebo do papíru. Odpad, který se povaluje okolo barevných kontejnerů, uklízí specializovaná firma placená z rozpočtu města. „To, co je okolo, nahážou na korbu a vezou do spalovny,“ uvedl náměstek. 

Místa uklízí poté, co se vyvezou kontejnery a ročně to stojí 60 milionů korun. Správně by si tedy lidé, kteří nemají odpad kam vyhodit, ho měli nechat doma nebo hledat prázdný kontejner. Pokud to tedy myslí s recyklací vážně.

Aby lidé nejen během vánočních svátků nakládali s odpadem chytře a odpovědně k životnímu prostředí, nabádá kromě náměstka Hlubučka i společnost Pražské služby, která má svoz odpadu na starost. Vznikla i kampaň, která má upozornit právě na sešlapávání nápojových obalů, PET lahví nebo papírových krabic.I ten největší podzemní kontejner lze vyřadit z provozu, když jeho otvor ucpe špunt v podobě tašky plné nesešlapaných PET lahví. Ostatní tak nemohou nádobu využívat a odpad nechávají někde poblíž,“ upozornil mluvčí společnosti Radim Mana. 

Vznikla tak série spotů ve spolupráci s hercem Vaškem Matějovským, které se postupně objeví na sociálních sítích se sloganem „Šlápni na to“. „Cílem kampaně bylo poukázat na to, že odhazování odpadků není o ekologii, ale o slušném vychování,“ říká herec.