Smutek zavládl na Karlově univerzitě. 18. listopadu zemřel dlouholetý pedagog Otakar Šoltys. „Od roku 1991 působil na našem institutu a v 90. letech patřil mezi zakládající osobnosti katedry masové komunikace (dnes katedry mediálních studií),“ uvedl na svých facebookových stránkách IKSŽ.

Doktor Šoltys se zaměřoval na český jazyk a sémiotiku, mezi předměty, které vyučoval, patřily například současný český jazyk, přirozený jazyk a média či úvod do lingvistiky a sémiotiky. Spolupodílel se také na klíčovém předmětu s názvem teorie masové komunikace. „Vedl desítky bakalářských a magisterských diplomových prací, vychoval také několik doktorandů. Mezi studenty byl velmi populární jeho předmět kreativita v jazyce, v jehož rámci studenti připravovali divadelní představení, které pak uváděli během fakultního festivalu Pavlač,“ popsal profesní zaměření Otakara Šoltyse institut. 

Ocenil také jeho jedinečný přístup ke studentům. „Záleželo mu na tom, aby skrze výuku vyvolal ve studentech kreativitu a kritické myšlení, což oceňoval také při zkoušení. Studentům doporučoval zajímavé knihy, které jim rozšiřovaly jejich myšlenkové obzory i mimo obor jejich studia. Kladl důraz na správnost jazykového vyjadřování,“ napsali jeho kolegové.

Šoltys se také aktivně zapojoval do výjezdních soustředění fakulty na Albeři nebo v Peci pod Sněžkou, kde pořádal tradiční výstupy na Sněžku. „Byl také vášnivým fotografem a rád se svými přáteli chodil na výlety po českých památkách. Institut komunikačních studií a žurnalistiky tak ztrácí výraznou pedagogickou osobnost, kolegu a nevšedního pedagoga,“ vyjádřil se institut.

Studenti truchlí

Po Otakaru Šoltysovi truchlí také studenti. „Pan doktor mi vedl bakalářskou i diplomovou práci a u obhajoby mě vždy podržel. Je mi to moc líto,“ uvedla jedna z jeho bývalých studentek. „Můj vedoucí diplomové práce - vždy si jej budu nesmírně vážit, ačkoliv očima mnoha studentů nebyl často ,pochopený‘, což mě dodnes mrzí,“ napsala další.

V posledních měsících se jedná už o několikáté úmrtí na IKSŽ. Už koncem května se na stránkách katedry objevilo oznámení o smrti vedoucího katedry žurnalistiky, oblíbeného pedagoga a fotografa Filipa Lába (†45), několik dní poté přišla další rána - náhle zemřela vědkyně Kristýna Vysloužilová (†30), která pracovala na katedře marketingové komunikace a PR.

Fotogalerie
13 fotografií