Studenti i zaměstnanci Právnické fakulty Univerzity Karlovy truchlí. V uplynulých dnech totiž náhle zemřel oblíbený pedagog Alexandr Thöndel, který působil na katedře občanského práva jako odborný asistent. „Ztratili jsme skvělého kolegu, výborného a zaníceného pedagoga, studenti fakulty přišli o mimořádně laskavého učitele a examinátora. Jeho odchod pro nás znamená velkou lidskou i odbornou ztrátu. Čest jeho památce,“ napsala fakulta v dojemném oznámení. Příčinu smrti neuvedla.

Thöndel roku 2003 dokončil s titulem MUDr. studium na Lékařské fakultě UK, roku 2011 získal titul JUDr. na Právnické fakultě UK a o čtyři roky později ještě Ph. D. na téže fakultě. Podle webu fakulty se specializoval na občanské právo hmotné a věcná práva.

Studenti na něj vzpomínají s láskou. „Ohromně mě to mrzí. Absolvoval jsem u něj tři semestry občanského práva, dělal jsem u něj obě zkoušky z hmoty. Báječný člověk, který si mě pamatoval a vždy se mnou při setkání na fakultě prohodil pár slov. Jeho zkoušení a vystupování bylo skvělé. Upřímnou soustrast rodině i akademické obci. Obrovská ztráta,“ napsal Tomáš. „Nejmilejší člověk, kterého jsem na právnické fakultě poznal. Ani ne před měsícem jsem u něj absolvoval zkoušku,“ uvedl Štěpán. 

Je to už třetí smrt v akademické obci Univerzity Karlovy během posledních týdnů. 27. května náhle zemřela mladá nadějná vědkyně Kristýna Vysloužilová (†30), která pracovala na katedře marketingové komunikace a PR Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd. Ještě předtím oznámila fakulta smrt vedoucího katedry žurnalistiky, oblíbeného pedagoga a uznávaného fotografa Filipa Lába (†45).

Fotogalerie
14 fotografií