Magistrát plánuje umístit senzory až do cca 7 600 kontejnerů. Zatím však počítá s 5 700 kusy. Celková pořizovací cena vyjde na zhruba 55 milionů korun. Podle výsledků měření pak magistrát upraví četnost svozu. Nynější postup navazuje na pilotní projekt Chytrý svoz odpadu, při kterém bylo rozmístěno 420 senzorů převážně do podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Na projektu město spolupracuje se svou firmou Operátor ICT.

První vlaštovka

Pilotní projekt probíhal rok a půl mezi lety 2018 až 2020. Po jeho vyhodnocení Rada v červnu 2020 schválila jeho pokračování v rutinní fázi a tento týden padlo rozhodnutí o navýšení počtu senzorů. „Pilotní projekt ukázal, že každý instalovaný senzor dokázal po odečtení provozních a investičních nákladů generovat roční úsporu ve výši minimálně 1 261 korun,“ sdělil Blesku Petr Habáň, tiskový mluvčí Operátor ICT. 

Senzory budou instalovány do všech podzemních kontejnerů na recyklovatelný odpad. Technikou bude opatřena též část nadzemních sběrníků na se spodním výsypem. „Pomocí instalovaných senzorů chce město sledovat reálnou naplněnost sběrných nádob před svozem a optimalizovat své výdaje spojené se zajištěním této služby. Z finančního hlediska jde tedy o investici, jejímž účelem je snižovat provozní náklady města,“ uvádí Prahy Zdeněk Hřib (Piráti), primátor hl. m. Prahy.

Dlouhotrvající problém

K přeplnění dochází častěji u kontejnerů na plast a papír. „U nádob na sklo, kov nebo kartony naopak frekvence svozu může být o něco delší,“ doplňuje tiskový mluvčí. Prostředky, které se ušetří, budou naopak investovány do častějšího svozu nádob na plasty a papír. „Díky chytrému svozu odpadu bude možné operativně upravovat četnost svozu, a to jak v případě přeplňování sběrných nádob, tak i v případě, že nastavená frekvence svozu bude u sledovaných nádob naddimenzovaná,“ dodává místopředseda představenstva OICT Matěj Šandor.

Množství svezeného odpadu není vůbec zanedbatelné. Zatímco v roce 2017 se vytřídilo okolo 54 tisíc tun, roku 2020 už to bylo 59 a půl tisíce. Největší položku loňského roku tvoří vytříděný papír o váze téměř 24 tisíc tun. Následuje plast a sklo. Nápojové kartony a kovové obaly mají oproti ostatním položkám zanedbatelnou hodnotu, kartony zaokrouhleně 1 100 tun a kovové obaly 630 tun.

Video
Video se připravuje ...

Green deal pro Evropu. Co to je a jak má pomoci od zhoršování životního prostředí? Videohub

Fotogalerie
3 fotografie