Stavba nové klubovny začala počátkem loňského roku, důvodem byla nedostatečná kapacita té původní. Nový objekt měl co nejvíce splynout s okolní přírodou a respektovat polohu slavnostního ohniště, skauti se také chtěli vyhnout kácení vzrostlých stromů na pozemku. Výsledkem je stavba, která je maximálně otevřená do okolní krajiny. Uvnitř slouží oddílům kromě kluboven šatna, kuchyň nebo kancelář, součástí objektu je garáž a sklad. V klubovně bude mít zázemí i městská mateřská škola.

Středisko Lípa Říčany je podle Horna se svými 340 aktivními členy největším skautským střediskem ve Středočeském kraji. Jeho členská základna strmě roste, počty zájemců o vstup do dětských oddílů v posledních letech převyšovaly kapacitu původní klubovny vybudované v roce 1969. „To bylo impulzem k zahájení stavby nové klubovny v sousedství té stávající,“ uvedl Horn.

Vybraly se téměř 2 miliony

Za dva roky se ve veřejné sbírce podařilo vybrat téměř dva miliony korun. Další peníze poskytly soukromé i státní organizace a nadace, největší částí přispělo město Říčany.

Počátkem loňského září však původní klubovna vyhořela. Stalo se tak těsně před zahájením prvních schůzek skautek, kterými měla být po půlroční covidové pauze obnovena činnost. „Skauti se ale nevzdali a namísto jedné nové klubovny se pustili do stavby dvou naráz. Na stavbách obou kluboven strávili dobrovolníci stovky hodin. Díky jejich obětavé práci se podařilo obě stavby dokončit v rekordním čase a celkové náklady na výstavbu se tím nezanedbatelně snížily,“ dodal Horn.

Fotogalerie
10 fotografií