Klimatické změny ovlivňují celou planetu, vylepšit klimatické podmínky v hlavním městě se snaží nejen magistrát, ale i jednotlivé firmy jako třeba Pražské vodovody a kanalizace (PVK). Tato firma v hlavním městě spravuje rozlehlé areály vodojemů, kam je veřejnosti vstup přísně zakázán, rozhodli se tedy této situace využít.

„PVK spravuje ve svých areálech téměř třičtvrtě kilometru čtverečných zelených ploch. Pro srovnání jde o slušný zemědělský statek. Protože do těchto areálů nemá veřejnost přístup, rozhodli jsme se toho využít a na střechách vodojemů začít pěstovat druhově rozmanitou zeleň. Jsme vodohospodářská firma, je naší povinností být ekologicky zodpovědní,“ vysvětluje specialista na biodiverzitu PVK Pavel Procházka.

Kvetoucí trávníky, hmyzí hotely i včely

Proto už před pěti lety začaly PVK střechy jednotlivých vodojemů přetvářet na kvetoucí trávníky. Průkopníkem v experimentu byl nejstarší vodojem v Praze na Floře, kde kvetoucí trávník vznikl už v roce 2015. „Český svaz ochránců nám tehdy doporučil rostliny, které se vyskytují pouze v chráněných pásmech Prokopského údolí. V podstatě stejnou rostlinnou stavbu jsme přenesli sem na Floru. A i uprostřed léta je zde mnoho kvetoucích rostlin,“ říká Procházka.

Spolu s ochránci PVK dokonce spočítali druhovou rozmanitost a zjistilo se, že zde roste přibližně 40 druhů vyšších kvetoucích rostlin, mezi kterými podle Procházky nechybí kopretiny, knotovky, velmi vzácný a chráněný zvonek klubkatý nebo záraza žlutá. Kvetoucí trávníky se sekají asi 2 - 3 krát ročně a to vdy po odkvetení. Tím ale podpora biodiverzity nekončí. Díky rozkvetlým loukám žije v místech mnoho hmyzu, který zase láká ptáky, pro které je chutnou potravou.

„V posledních letech PVK instalovaly v areálech vodojemů více než sto ptačích budek a hmyzích hotelů. Hmyzem, který žije na loukách, se živí například sýkorka, kos, drozd či poštolky, v budkách se zabydlely i pěnice pokřovní, rehek domácí či sýkora koňadra,“ vyjmenoval Procházka. Poslední novinkou jsou ale včelí úly. V jednotlivých areálech se PVK stará dohromady o 26 včelstev. Poslední úly vznikly právě u vodojemu na Floře na konci června. Místní med pak budou moct Pražané zakoupit na farmářských trzích na náměstí Jiřího z Poděbrad.

Fotogalerie
10 fotografií