Vlnu podivení jak místních, tak i odborníků vzbudily vybetonované jámy, do kterých měly být vysázené stromy. „,Hrobečky´ v Branické ulici jsou odstrašujícím příkladem. Nestačí totiž řešit jen to, co je vidět z chodníku. Stromy jsou živý organismus a nelze je obestavět cihlou a zároveň čekat, že nám budou sloužit jako zelená klimatizace našich rozpálených ulic,“ napsal zjara Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) na svůj Facebook.

„V rámci rekonstrukce byl vznesen požadavek na osazení nových stromů a vzhledem k existenci inženýrských sítí a možné kolizi s výsadbou došlo ke kompromisnímu řešení. Navržené řešení pěstebního koše je zakotveno a odsouhlaseno dendrologem v projektové dokumentaci včetně návrhu, a také bylo toto řešení schváleno všemi dotčenými orgány a institucemi,“ odpověděla tehdy mluvčí TSK Barbora Lišková.

Změna plánu

Výsadba stromů přerušena do doby vyjasnění technologie provedení mezi MČ Praha 4 a TSK a. s.“ Tento nápis nese cedule, která se v červenci v Branické ulici objevila. Odkazuje právě na ony „betonové hrobečky“, o kterých referoval IPR. A lidé se nestačí divit. „Pravda, nebo fake?“ pozastavil se nad tím uživatel Facebooku Roman P.

Že o „fake“ nejde potvrdil Blesku radní Prahy 4 pro životní prostředí Tomáš Hrdinka (ANO). „Nejde o recesi, ale o důležitou informaci pro občany, proč se dokončení stavby muselo odložit,“ uvedl. „Stromy už měly být dávno vysazené, nicméně místní občané na základě laických znalostí zpochybnili technologii výsadby stromů. Magistrát se toho trochu lekl a následně přišel s řešením, které by mělo být pro životaschopnost stromů vhodnější,“ vysvětlil. TSK je městská společnost, kterou ze 100% vlastní právě město neboli magistrát.

Stromů bude méně

Pozdržení stavebních prací je z důvodu projednávání nové technologie výsadby s původním architektonickým řešením komunikace a technologií prováděných prací na komunikacích, které budou muset zajišťovat v prostoru výsadby větší vsakování,“ sdělila pro Blesk.cz Lišková. Zdržení by přitom podle ní nemělo být nijak vážné. „Předpokládáme, že na celkový termín prováděných prací by toto nemělo mít vliv. Konečné řešení by mělo být odsouhlaseno do 9/2021,“ doplnila.

Ačkoliv nad návrhem se nyní rokuje, změn projekt přece jen už doznal. „Bylo rozhodnuto, že se počet stromů zredukuje z 8 na 6, aby měly budoucí koruny více prostoru, kořeny stromů se pustí více do stran a použije se vhodnější substrát,“ uvedl Hrdinka s tím, že toto řešení bylo odsouhlaseno arboristou, projektantem, městskou částí i architektem.

„Po vysazení stromů ještě MČ Praha 4 dofinancuje výsadbu keřů a kvetoucích rostlin do květináčů, včetně jehličnanu, který mohou obyvatelé přilehlého domu s pečovatelskou službou na Vánoce zdobit, jak byli zvyklí,“ doplnil radní. „Věřím, že během srpna dokončení celé akce proběhne.“

Fotogalerie
16 fotografií