„Je skvělou zprávou, že díky novým technologiím můžeme znovu využít takový symbolický vodní zdroj, jakým je pro Prahu Vltava. Po povodni v roce 2002 byla vodárna vytopena a zařízení poničeno,“ připomněl Hlubuček.

Vodárna je nyní schopna distribuovat 400 litrů vody za sekundu. Proměněny byly technologické části čištění vody, kdy se doplnilo filtrování přes granulované aktivní uhlí, které dokáže z vody dostat škodlivé látky včetně pesticidů. „Do sítě pouštíme vodu v dokonalé kvalitě,“ řekl Mrkos.

V areálu vodárny byly opraveny rovněž armatury, zdroje a rozvody vzduchu v hale, obměněna byla dmychadla a prací čerpadla. Rekonstruovaly se datové sítě, laboratoře či dispečink. Při opravě čerpací stanice byla nainstalována čtyři nová čerpadla.

Ještě není hotovo

Nynější práce nejsou poslední, které vodohospodáři chystají. „Rok a půl připravujeme druhou etapu rekonstrukce, protože kapacita by mohla být až dva kubíky vteřinové. Pro tuto etapu děláme poloprovozní zkoušky a budeme testovat několik typů technologií,“ řekl Válek. Testovat by se mělo v následujících dvou letech. Následně bude vybrána technologie, která umožní zapojit Podolskou vodárnu do distribuce vody v maximální možné míře.

Odstávka je možná pouze 3 dny

Podolskou vodárnu PVS potřebuje kvůli možnosti opravit přivaděče z ostatních zdrojů vody. „Pro zajímavost, ze Želivky je možná odstávka pouze 72 hodin, pak nám ve vodojemech dojde voda. Pro nás je nesmírně důležité, že se budeme moci zabývat komplexnějšími opravami na přivaděčích,“ řekl Válek. PVS nyní chystá opravu těch z Káraného, jeden z nich je starší než 100 let.

Podolská vodárna byla postavena podle návrhu architekta Antonína Engela, její stavba začala v roce 1922 a do provozu byla uvedena v roce 1929. V minulosti byla několikrát modernizována. V roce 2002 vodárna ukončila pravidelný provoz a od té doby sloužila jako záložní zdroj.

Video
délka: 00:47.91

Pražský Botič všichni pamatují spíš jako malý potůček. Takto jej rozvodnila povodeň v roce 2013. Blesk - David Malík

Fotogalerie
5 fotografií