Cestující v tramvajích vykonají denně zhruba 851.000 cest, což je o 23 procent méně než před pandemií koronaviru, kdy to bylo asi 1,11 milionu cest. O něco vyšší pokles nastal v případě autobusů, které využije namísto 1,015 milionu cestujících v současné době denně v průměru 707.000 cestujících, tedy o 30 procent méně oproti normálu. Největší pokles byl dosud zaznamenán loni na jaře při první vlně pandemie, kdy úbytek cestujících dosáhl přes 80 procent.

S úbytkem cestujících je spojený výpadek příjmů z jízdného. Podle dokumentu se pohybuje okolo 100 milionů Kč měsíčně. Za normálního stavu utrží město ročně na jízdném okolo čtyř miliard korun. Právě kvůli výpadku příjmů je provoz MHD omezený a denní provoz končí mezi 23:00 až 23:30. Tím město uspoří asi 10,5 milionu měsíčně. Přesto je MHD kvůli hygienickým opatřením stále nastavená o 14 až 32 procent nad poptávku.

Veřejná doprava je nyní provozovaná podle tzv. covidových jízdních řádů. Do normálního stavu se MHD vrátí v případě, že ji bude využívat minimálně 900.000 cestujících denně. K tomu dojde zřejmě až od září. Ropid však navrhl, že by se tak mohlo stát již od 15. července, resp. od 7. srpna či 28. srpna. „Z hlediska organizace a přípravy je vhodnější ten termín na konci prázdnin," řekl na jednání výboru Šubrt. Podle něj je však výběr termínu spíše politickým rozhodnutím než "dopraváckým".

Chceme normální provoz

Co nejdřívější návrat do normálního provozu, alespoň v případě metra, navrhl zastupitel Ladislav Kos (Piráti). Dřívější termín než konec prázdnin by podpořil i náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Finanční úsporu 15 milionů korun, kterou by město získalo odložením na konec prázdnin, nepovažuje v porovnání s kvalitou MHD za natolik zásadní. Výbor následně svým hlasováním podpořil termín 28. srpna. Výbor je však jen poradním orgánem zastupitelstva a jeho usnesení je pouze doporučením.

Cestující musí mít ve veřejné dopravě, a to jak ve vozech, tak v prostorách metra a na zastávkách, respirátor či nanoroušku. Zrušený je prodej jízdenek u řidičů autobusů. Donedávna byl rovněž zakázaný nástup do tramvají a autobusů předními dveřmi, což již bylo odvoláno.

Fotogalerie
46 fotografií