S heslem v duchu „boje proti korupci“ a „za větší transparentnost“ vstupovaly do voleb v roce 2018 všechny strany a uskupení nynější koalice, která vládne v Praze (Piráti, Praha Sobě, Spojené síly pro Prahu). Jedním z plnění tohoto bodu je návrh radního Adama Zábranského (Piráti), který má snížit korupční rizika ve strategických městských společnostech a který posvětila rada hl. města.

Korupce – problém Prahy

Systém protikorupčního managementu by měl být aplikován konkrétně v Dopravním podniku hl. m. Prahy (DPP), v Technické správě komunikací (TSK), v Pražských službách, dále pak ve společnostech Technologie hl. m. Prahy (THMP), Operátor ICT a v neposlední řadě také v Pražská plynárenská Holding a Pražská vodohospodářská společnost (PVS). Jde o společnosti, které Praha ovládá ze 100 % a které pro město zajišťují nezbytné služby – ať už jde o dopravu, distribuci vody, nebo správu veřejného osvětlení, potažmo komunikací. Zároveň jde o společnosti, které mají obrat v řádech miliard korun.

Už v minulosti přitom některá rozhodnutí jejich představitelů vzbuzovala určité pochybnosti i v rámci koalice. Loni v zimě se politici ze Spojených sil pro Prahu podivovali nad zakázkou servisu souprav metra za 14,6 miliardy korun. Problémem totiž bylo, že tato zakázka nebyla projednaná mezi koaličními partnery, a radní Hana Marvanová (STAN) dokonce požadovala odvolání šéfa dopravního podniku Petra Witowského, k čemuž nakonec nedošlo.

Obdobně požadoval odvolání předsedy představenstva Pražské plynárenské Pavla Janečka primátor Zdeněk Hřib (Piráti) v roce 2019. Tomu vadilo vyplácení tantiém bývalým členům dozorčí rady a „podezřelé nákupy plynu“. Ačkoliv za Janečka se tehdy postavily Spojené síly pro Prahu, letos byl z funkce odvolán.

Prevence, detekce a řešení

Nejrůznějším „pochybnostem“ by nyní měl zabránit právě systém protikorupčního managementu podle standardizované normy. Nově navrhovaný systém by měl platit jak pro vedení společností, tak i pro zaměstnance. Systém „popisuje, jak má vypadat systém opatření pro prevenci, detekci a řešení korupce v organizaci (tj. korupce v širším slova smyslu jako nekalé, neetické, podvodné či nezákonné jednání),“ stojí v materiálu, který vedení města schválilo. Zjednodušeně řečeno – půjde o prevenci a případné řešení zjištěné korupce.

„Navrhli jsme městským firmám, aby zavedly protikorupční systém dle normy ISO 37001, což je nejnovější a nejpřísnější mezinárodní certifikace protikorupčního systému, která vychází z nejpřísnějších protikorupčních norem,“ sdělil Zábranský, který se coby radní na magistrátu zabývá právě transparentností. Magistrát k tomuto opatření přistoupil na základě konzultace s pracovníky poradenských společnosti Ernst and Young a Screening Solutions.

„Systém je komplexní, obsahuje několik dílčích prvků,“ uvedl radní. Následně dodal, že systém „obnáší například analýzu interního a externího prostředí organizace a identifikaci rizik, ochranu oznamovatelů nekalého jednání, řízení korupčních rizik, nastavení kontrolních mechanismů, pravidla pro zaměstnance pro předcházení korupce a také pravidelné vyhodnocování a zlepšování efektivnosti systému.“

Ačkoliv magistrát zavedení této normy „svým“ firmám pouze doporučil, podle Zábranského je téměř jisté, že na návrh firmy přistoupí. „Hovořili jsme o tom s nimi na konci loňského roku. Pražské vodovody a kanalizace a PVS už tyto certifikace mají a prezentovaly je zástupcům ostatních společností. Nezaznamenal jsem žádný odpor proti tomu, aby tuto implementaci provedli,“ dodal Zábranský, který si od tohoto opatření slibuje větší důvěryhodnost nejen ve vedení města, ale i pro zmíněné městské firmy.

Pomoc malým firmám

Rada hlavního města zároveň schválila změnu pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. „Jde o dodávky a služby do 2 milionů korun, potažmo stavební práce do 6 milionů korun,“ přiblížil Zábranský. Dosud bylo na jednotlivých odborech magistrátu, zda konkrétní zakázky uveřejní, aby byly otevřené všem. Nově se radní usnesli na tom, že uveřejnění výzvy u veřejných zakázek není možností, nýbrž povinností. „Jde o snižování korupčních rizik a zároveň i o pomoc malým a středním podnikům, které se mohou do veřejných zakázek hlásit,“ uzavřel radní.

Video
délka: 02:02

Adam Zábranský coby pražský radní pro transparentnost o obsahu auditu k premiérovi Andreji Babišovi. (2019) abl

Fotogalerie
7 fotografií