Vila byla místem, kde se scházeli tzv. pátečníci – významné osobnosti politického a kulturního života v tehdejším Československu. Čapek tu rozmlouval s prezidentem Tomášem G. Masarykem, Edvardem Benešem nebo třeba se svým přítelem spisovatelem Ferdinandem Peroutkou. Čestné občanství z rukou starostky Prahy 10 Renaty Chmelové (VLASTA) převzaly ve středu pravnučky Čapkovy manželky Helena Trlifajová a  Katherine Kastner. Od Prahy 10 také dostaly symbolickou dlažební kostku ve tvaru desetistěnu, což má odkazovat právě na desátou městskou část, která se k odkazu Karla Čapka hrdě hlásí.

Podle Trlifajové je jeho odkaz nejen kulturní, ale také klade důraz na občanskou angažovanost ve společnosti. „Celá tradice čapkovsko-masarykovská se v naší rodině předávala z generace na generaci,“ řekla. 

Přidala také několik úsměvných historek o Karlu Čapkovi, které se v rodině tradují: pradědeček Josef Palivec, který byl druhým manželem Čapkovy sestry, jí prý vyprávěl různé historky o tom, co s bratry Čapkovými zažil. Oba měli velký smysl pro humor a rádi si hráli s jazykem. „Oni si třeba řekli, že budou říkat slova, kde je jediná samohláska E, a že se budou bavit tak, aby tam byly jenom samohlásky,“ popsala jednu z historek. 

Vznikaly pak věty typu „Je neděle, děvče jde vesele ven“. To se v rodině pokoušeli napodobit. „Seděli jsme u oběda a všichni jsme vymýšleli věty, kde jsou samá E,“ vyprávěla o odkazu obou bratrů. 

Přednášky i výstavy?

Radnice vlastní vilu od roku 2013, kdy ji koupila od potomků od prasynovce Čapkovy manželky za 44 milionů, v brzké době by měla projít rekonstrukcí. Radnice chce ve vile živé centrum, kde se bude připomínat život Karla Čapka, dochovala se totiž spousta artefaktů z doby, kdy tu žil, které se budou restaurovat. „Chceme, aby ten dům žil. Aby tu probíhaly diskuse, bádání o tom, o čem Čapek psal nebo přemýšlel, protože jeho myšlenky jsou aktuální, stejně jako byly před sto lety,“ poznamenal místostarosta Prahy 10 David Kašpar (VLASTA), který má na starost mimo jiné kulturu.

„Budeme rádi, když to bude něco živého,“  souhlasí Katherine Kastner. Obě pravnučky by uvítaly, kdyby kromě expozice věnované díle Karla Čapka do vily mohli lidé chodit například na přednášky i pro mladé lidi nebo pro děti. Prostor ve vile by podle Trlifajové mohl fungovat i jako výstavní prostor nejen pro díla Josefa Čapka. Poznamenala, že v rodině se umělecké nadání dědilo a její otec i maminka jsou také výtvarníci. 

„Je velkou inspirací“

O Čapkově odkazu promluvila i starostka Prahy 10 Chmelová. „Pro sebe si odkaz překládám do jednoduchého sdělení: Máme odpovědnost nejen za sebe i za druhé, dělejme, co nám síly stačí pro kousek lepšího světa,“ řekla během svého projevu.

Připomněla také, jakou roli měl v tehdejší společnosti. I dnes se podle starostky  objevují podobné problémy jako za Čapkova života. „Rozkymácená společnost se dnes projevuje jinak. Je to atomizovaná společnost, ve které často zapomínáme na zranitelné lidi. Jsou tu dezinformátoři, jsou tu politici, kteří chápou politiku jako kořist a vylepšování svého veřejného obrazu,“ poznamenala. 

Sama také prý ráda čerpá inspiraci z díla Hovory s TGM, ze kterých si lze podle ní vzít několik poučení. Mimo jiné to, že politický prostor by se měl chápat jako prostředí ke kultivaci nebo že by se nemělo zapomínat na obyčejného člověka a na to, co ho trápí. „Je pro nás velkou inspirací,“ dodala. 

Aktuálně radnice řeší, jak získat na rekonstrukci dostatek peněz i z jiných zdrojů než jen z rozpočtu městské části. Vyjednává jak s pražským magistrátem, tak s ministerstvem kultury.

Fotogalerie
29 fotografií