Zrušit poplatky rozhodl magistrátní odbor daní, poplatků a cel, a to po převzetí věci od podřízených správců, kterými jsou městské části. Cílem bylo sjednotit postup na celém území Prahy. „Rozhodnutí se týká výlučně prominutí místního poplatku v uvedeném rozsahu. Správu poplatku budou i nadále vykonávat úřady městských částí Praha 1 až 57,“ píše se v dokumentu. Rozhodnutí neznamená, že by poplatník nemusel žádat o vydání povolení u příslušného správního orgánu. Opatření navazují na již schválené odpuštění poplatků pro první čtvrtletí 2021.

Hotely pro běžné turisty jsou v současné době uzavřeny. Ubytovat se v nich mohou lidé pouze například z pracovních důvodů, ti, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona nebo izolace či karanténa. Poplatek v běžné situaci slouží k tomu, aby Praha získala prostředky na pokrytí nákladů spojených s turismem. Odbor rovněž doporučil radnicím, aby promíjely místní poplatky z pobytu mimo hotel.

Nejvíce restauračních předzahrádek je v Praze 1, a to necelých 300. Pro povolení si musí provozovatel podniku pronajmout plochu od Prahy a zároveň získat povolení od městské části. Za pronájem pak za normálních okolností platí oběma. V Pražské památkové rezervaci musí zahrádku schvalovat i památkáři, kteří nepovolují například zastřešení či vyvýšená pódia.

Fotogalerie
16 fotografií