„Oblast Letné mezi dvěma velkými parky patří mezi vytížené a často navštěvované části Prahy. Chceme zde proto zajistit upravenější, přívětivější a zelenější veřejný prostor, jaký si toto významné území a jeho obyvatelé i návštěvníci zaslouží,“ uvedl starosta Jan Čižinský (Praha 7 Sobě).

Letenský muzejní distrikt bude rozdělený do dvou hlavních projektů. Jeden se bude zabývat okolím národních muzeí, ulicí Nad Štolou a sportovišti na okraji Letenských sadů. Druhý se pak zaměří na ulici Korunovační. V ulici bude obnoveno a doplněno stromořadí a předzahrádky.

„Budeme chtít také zkoordinovat práce na sítích technické infrastruktury a obnovu chodníků i povrchů silnic. Kolem národních muzeí by pak mělo vzniknout reprezentativní muzejní náměstí přirozeně navazující na Letenské sady i ulici Nad Štolou,“ uvedla místostarostka Lenka Burgerová (Praha 7 Sobě).

Zapojení veřejnosti

Veřejnost se k nové podobě prostoru může vyjádřit prostřednictvím internetové ankety. Anketa je k dispozici také v papírové formě v přízemí budovy radnice v ulici U Průhonu a v informačním centru v ulici Milady Horákové.

Video
délka: 00:54.59

Tma jako v pytli, zatuchlý odér, roztodivné houbičky rašící na zdech a prudká strouha na úrovni vltavského dna. Tak vypadá nejstarší kmenová stoka vedoucí přímo pod Letenskou plání. David Zima

Fotogalerie
5 fotografií