Benešovská železniční trať ukončí svůj provoz po více než 150 letech. Důvod je jednoduchý - modernizace. Nahradí ji moderní čtyřkolejná trať s fungl novými zastávkami Eden a Zahradní město. Inspiraci, jak v kontextu dnešní doby nejlépe využít nepoužívanou železniční trať, našla Praha za hranicemi, a to až v dalekém New Yorku proslulou High Line nebo třeba v Soulu, kde podobné projekty fungují už mnoho let.

Drážní promenádu považuji za nejdůležitější projekt tohoto desetiletí v oblasti udržitelné městské dopravy. Cyklisté, bruslaři ale samozřejmě i pěší získají dostatek místa pro své aktivity mimo silniční provoz. Celá promenáda bude bezbariérová a naváže na existující síť ulic, čímž dojde k propojení s okolní zástavbou,“ řekl na tiskové konferenci náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Zelená páteř města

Drážní promenáda se stane zelenou páteří Vršovic a Strašnic, kde motorizované dopravní prostředky budou mít vstup zakázán. Rozdělena bude do dvou pruhů – rychlejšího a pomalejšího. Rychlejší bude pro cyklisty nebo bruslaře, pomalejší pás pak pro chodce. Oba pruhy budou 3,2 metru široké a dělit je bude zhruba metrový pás zeleně, případně kolejí, které zde místy zůstanou jako připomínka bývalé tratě. U vnějšího okraje obou pruhů bude síť nezpevněných pěšin a cest vhodných k pocházkám nebo běhu.

„Promenáda má působit velkoryse, klidně a minimalisticky, z hlediska orientace intuitivně a přehledně. Použitými materiály má být soudobá a současně se přitom odkazovat na železniční minulost – základními materiály jsou světlý beton, rezavě probarvený asfalt, štěrk a korodovaná ocel. Veřejné osvětlení vlastní promenády je umístěno na převěsech mezi stožáry, se kterými společně rámují volný prostor promenády a jeho kontinuální plynutí územím," řekl hlavní architekt a koordinátor akce Tomáš Cach.

„Vše je navrženo s důrazem na přírodní hodnoty a udržitelnost, základem je ochrana hodnotných prvků, krajinných, architektonických i technických. V liniovém parku je ponechán prostor pro přírodu v přirozených formách. Stávající krajinné prvky jsou doplněny novými, čímž se utváří propojený systém městské krajiny," doplnily Lucie Vogelová a Zuzana Štemberová z ateliéru Terra Florida, krajinářští architekti.

Železniční prvky zůstanou, přibudou lávky

Architekti mají také v plánu zachovat některé železniční prvky, které budou železniční trať připomínat. Kromě velkých prvků stavěných přímo pro tuto trať jako je třeba most u Edenu nebo železniční nadchod u Strašnické zastávky, budou zachovány i ty menší a běžnější drážní objekty jako telegrafní sloupy, kilometrovníky, návěstidla, semafory nebo výhybky.

Součástí záměru je rekonstrukce historického mostu a tři nové lávky - u Edenu, u ulice V Korytech a největší přes Průběžnou ulici. „Lávky jsou na trase drážní promenády navlečeny jako korálky na niti. Jejich styl je minimalistický. Povrch konstrukce lávek je tvořen patinující ocelí," dodal architekt mostů Petr Tej.

Hotovo bude v roce 2024

„Momentálně jsme ve fázi hotového konceptu dokumentace pro územní rozhodnutí, který vychází z představené studie. Plán je v příštím roce získat územní rozhodnutí, v roce 2022 stavební povolení, vysoutěžit zhotovitele a zahájit stavbu. Nejpozději v roce 2024 by měli Pražané moci začít využívat zelenou bezmotorovou páteř území Prahy 10,“ uzavřel Adam Scheinherr.

Fotogalerie
16 fotografií