„S lítostí oznamujeme, že 12. listopadu 2020 zemřel prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc. Bylo mu 95 let,“ oznámil smutnou novinu v tiskové zprávě IKEM.  „Jméno prof. Widimského bylo – a navždy bude – spjato s Ústavem pro choroby oběhu krevního (ÚCHOK), tedy součástí tzv. Krčských ústavů spojených později v roce 1971 pod hlavičku Institutu klinické a experimentální medicíny,“ uvádí institut. 

Widimský byl i ve svém pokročilém věku aktivní - ještě donedávna docházel na tamní kliniku kardiologie, které dělal řadu let přednostu. Oboru, jenž se zabývá diagnostikou a terapií onemocnění srdce a cév, zasvětil celý život. Byl profesorem vnitřního lékařství 3. lékařské fakulty UK v Praze a stál u zrodu řady studií a publikací, které byly často citovány po celém světě. „Jeho přednášky pro studenty nebo lékaře byly vždy precizní a velice informativní. Ještě ve svých 90 letech přednášel v IKEM skupině Kardio 35 o plicní embolii,“ uvádí IKEM. 

Díky své práci a výsledkům získal také řadu ocenění - v roce 2005 dostal zvláštní uznání ministra zdravotnictví za svůj celoživotní přínos pro české zdravotnictví, o dva roky později byl jmenován čestným členem European Society of Hypertension a dostal Hlávkovu medaili za celoživotní vědeckou práci. „V roce 2010 mu nadace Dagmar a Václava Havlových udělila čestné uznání za celoživotní vědeckou práci,“ dodává institut. 

Velkým životním vzorem byl i pro své dva syny - Petra a Jiřího - a vnuka, kteří kráčejí v jeho šlépějích a patří mezi přední české kardiology. „Odchodem prof. Jiřího Widimského ztrácí česká kardiologie a Institut klinické a experimentální medicíny jednoho ze svých nestorů, který přispěl významnou měrou k výchově celých generací lékařů. Čest jeho památce,“ uvádí IKEM na závěr.

Fotogalerie
66 fotografií