„Výstavbou této lávky budou doplněny dosud chybějící pěší a cyklistické vazby mezi vltavskými břehy a ostrovem Štvanice. Ostrov štvanice je doposud přístupný pouze na jeho západním cípu přes Hlávkův most,“ píše se v dokumentu.

Lávka je navržena jako spojitá železobetonová konstrukce složená z prefabrikovaných částí. Na holešovickém břehu Vltavy bude nástup na lávku na Bubenském nábřeží před branou do Pražské tržnice.

„Do konce roku bychom měli podat žádost o stavební povolení. Paralelně s tím vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele, v příštím roce začít stavět a v následujícím roce by mělo být hotovo,“ řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě), který se se stavbou lávky pochlubil na Facebooku. 

U veřejnosti však vizualizace lávky vzbudila značné rozpaky. „To napojení na chodník v holešovické části je vážně o život,“ poukázal jistý Jakub K. na to, že lávka má u tržnice končit strmým sjezdem na chodníku širokém jen 1,5 metru. A hned za ním jsou tramvajové koleje! Řada dalších lidí si zase stěžuje, že je lávka příliš úzká. 

Promenáda?

Scheinherr ale ujišťuje, že problémy budou odstraněny. „Vyřeší to rekonstrukce Bubenského nábřeží. Z chodníku se stane pět a půl metru široká promenáda. Auta zde budou jezdit po tramvajovém pásu,“ vysvětlil Blesku a reagoval i na šířku lávky. „Jde o původní vizualizaci, kde je šířka tři metry. Ve skutečnosti bude mít metry čtyři. Jinou vizualizaci nemáme,“ řekl náměstek, který tvrdí, že sjezd z lávky není strmý. „Jen se to zdá. Splňuje všechny bezpečnostní parametry i pro vozíčkáře,“ řekl.

Proměny i na Štvanici

Dlouho plánované proměny by se v dalších letech měl dočkat i ostrov Štvanice. Na podobu úprav vypsalo město architektonickou soutěž, ve které v roce 2013 uspělo architektonické studio RKAW. Následně se projekt na několik let zastavil, až začátkem letošního roku město zadalo architektům rozpracování původního návrhu do podrobnější koncepční studie.

Soutěž na lávku spojující Karlín a Holešovice poprvé vyhlásila Praha 7 v roce 1999. Vítězný návrh se stal nerealizovatelným kvůli změně protipovodňových opatření po roce 2002. Nyní Karlín a Holešovice propojuje přívoz, který by měl po dokončení lávky přestat jezdit.

Fotogalerie
100 fotografií