O stavbě nové lávky v Radotíně se mluví už od roku 2014 a v roce 2018 to vypadalo, že by se konečně celý projekt mohl někam pohnout. Tehdy asi nikoho nenapadlo, že se i po dvou letech bude chodit po lávce v havarijním stavu. Most přes Berounku tu stojí od roku 1994 a podepsaly se na něm zejména povodně z roku 2002. Příprava na stavbu nové lávky začala před šesti lety, tehdy také musela být stávající konstrukce podepřena kvůli kritickému stavu na dvou místech železnými podpěrami. Objevily se tu také betonové zábrany, aby přes most nejezdily motorky.

Zákaz vstupu, když fouká vítr

Už při prvních zpevňovacích pracích statický posudek uváděl, že nová lávka musí být nahrazena novou do roku 2020. Na mostu také lze nalézt několik varovných cedulí. „Zákaz vstupu na lávku při větší rychlosti větru signalizované červeným světlem. Pozor! Nerovný povrch lávky,“ stojí na ceduli pod červeným světlem, které se rozsvítí pokaždé, když rychlost větru přesáhne 10 m/s.

Udržet lávku v provozu také Radotín stálo nemalé peníze, jen instalace podpěr podle starosty městské části Karla Hanzlíka (ODS) vyšla na tři miliony a další peníze musí každoročně vyčlenit na udržení lávky v provozu. „Z důvodu prodlužování správního řízení a nejasnosti termínu realizace nové lávky přes Berounku, jsme nuceni v rámci rozpočtu MČ na rok 2021 opět vyčlenit částku v řádech sta tisíců korun na zajištění provozuschopnosti stávající mostovky. Samozřejmě, že tyto prostředky bychom jinak využili smysluplněji např. na kultivaci veřejných ploch, výsadbu zeleně atd.,“ uvedl starosta Hanzlík.

Stížnost kvůli diskriminaci

Hlavní brzdou celého projektu je stížnost jedné z firem, která se ale ani nepřihlásila do užšího výběrového řízení za zhotovitele. Firma tvrdí, že technické podmínky soutěže byly nastavené příliš přísně, a proto se nemohla výběrového řízení účastnit a ve stížnosti také tvrdí, že podmínky nahrávaly konkrétní firmě. Pak začalo dlouhé řízení, které doposud nemá konce. Magistrát tvrdí, že poté, co padla stížnost, ještě podmínky soutěže upravil, což mu umožňuje jako zadavateli zákon. „Tato změna nicméně nepřiměla k podání žádosti žádného nového účastníka, dokonce ani stěžovatele, z čehož lze dovodit, že původní podmínky nebyly diskriminační a stížnost byla pouze účelová,“ uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman.

ÚOHS nicméně v polovině září celé zadávací řízení zrušil včetně jeho úpravy. „Úřad svým rozhodnutím zrušil zadávací řízení, protože zadavatel měl diskriminační a nepřiměřené požadavky na předložení referenčních zakázek a vytvářel tak bezdůvodné omezení hospodářské soutěže. Úřad rovněž zrušil opatření k nápravě, které zadavatel provedl v červenci letošního roku, neboť bylo v rozporu se zákonem,“ sdělil mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Dohadování pokračuje

Magistrát má však jiný názor, a proto podal rozklad proti rozhodnutí. Podle vedení města se účelovost původní stížnosti potvrdila i po otevření obálek, protože všechny přihlášky do soutěže splňovaly původní kritéria. Magistrát je přesvědčen, že soutěž byla tedy od počátku v pořádku. „Je nesporné, že upravené kvalifikační požadavky jsou v pořádku a nejsou diskriminační, tedy nejpozději provedením nápravného opatření zanikl důvod pro zrušení zadávacího řízení,“ dodává mluvčí magistrátu.

Hlavní město se tedy bude nadále s ÚOHS jednat a ve svém rozkladu předložilo řadu argumentů. Jak dlouho bude další kolo rozhodování trvat, zatím říct nelze. Starosta Radotína se ještě snaží s vedením města jednat, aby se soutěž konala znovu, již teď ale musí počítat s tím, že městská část bude muset platit další statisíce za údržbu chátrající lávky.

Fotogalerie
21 fotografií