Hlavní město Praha se ve svém klimatickém závazku schváleném v červenci 2019 kromě snížení emisí CO2 o minimálně 45 % do roku 2030 zavázala i k lepšímu hospodaření s vodou. Na kropení ulic a zalévání zeleně začala používat vodu, která se hromadí v podzemních kolektorech a dříve se zbytečně vypouštěla do kanalizace. Odkupuje ale také zanedbané rybníky a opravuje ty, které má ve správě dlouhodobě.

O odkup rybníku Dolejšák na pražském Zličíně jedná Praha už od roku 2018. Rybník byl v majetku Rybníkářství Třeboň a původní cena byla asi 9 milionu korun. Zličínské zastupitelstvo tehdy také plánovalo z rybníku udělat biotopové koupaliště. Z těchto plánů ale nakonec sešlo, loni rybník za 6 milionů koupil pražský magistrát.

Cenná lokalita

Rybník Dolejšák, který najdeme na mapách už z roku 1848, sbírá vodu ze širokého okolí. Hlavním zdrojem vody je ale Zličínský potok. Rybník slouží také k extenzivnímu chovu ryb, který je zaměřen zejména na vytvoření rovnováhy mezi rybí populací a přirozeným prostředím rybníka. Každý podzim se zde také provádí výlov.

„Tyto pozemky jsou velmi cenné pro oblast vodního hospodářství, a když je jejich vlastníkem Praha, výrazně to zjednodušuje jejich správu a také případnou revitalizaci,“ vysvětlil náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu).

Půl metru bahna

Praha převzala rybník ve velmi zanedbaném stavu a navíc ještě vypuštěný. Na dně bylo asi půl metru bahna, což bylo třeba odvézt - bylo ho 1000 metrů krychlových. Po vyčištění dna bylo zjištěno, že je nefunkční i vypouštěcí zařízení, které bylo následně upraveno. Hráze rybníka byly vyztuženy betonovými panely, které pocházely z dob první revitalizace, která proběhla v 60. letech 20. století. Panely byly odstraněny a nahradily je kameny, které byly vyrovnány ve sklonu hráze.

Během revitalizace bylo upraveno a vyčištěno i okolí rybníka, které nyní může sloužit jako odpočinková zóna. „Z okolí bylo odvezeno několik kontejnerů odpadu, nyní zde budou vysázeny nové stromy a další dřeviny a díky širokému kamennému schodišti je nyní rybník také lépe přístupný,“ popsal Hlubuček. Kolem rybníka budou upraveny i cesty a přibudou i nové lavičky. Celkové náklady na opravu se vyšlhaly asi na 5,5 milionu korun.

„Vodní plochy ochlazují mikroklima a pomáhají vytvářet biotopy pro rostliny a živočichy. Kromě Zličínského rybníka byla v tomto roce také odbahněna retenční nádrž Asuán ve Stodůlkách a Hornomlýnský rybník v Kunraticích. Tam ještě probíhá oprava stavidla,“  uzavřel náměstek.

Fotogalerie
9 fotografií