Lesy hl. m. Prahy začaly rybník revitalizovat loni v červenci a dnes díky opravě dokáže zadržet více vody v krajině a poskytnout domov mnoha druhům živočichů vázaných na vodní prostředí. Chátrající rybník bylo podle Lesů nejprve nutné odbahnit. Práce provedla externí firma, která odvezla zhruba 2500 kubíků sedimentu. Vytěžené bahno ale nepřišlo nazmar. Bylo využito k navýšení protihlukového valu u dálnice D11, která vede kolem rybníka. Plocha mezi dálnicí a rybníky je postupně upravována a v budoucnu by tu měl vzniknout krajinný park.

Opravila se hráz i výpust

„Po odbahnění nás čekaly opravy technických zařízení rybníka. Opravili jsme bezpečnostní přeliv, výpustné zařízení a vyrovnali jsme propady hráze. Návodní zařízení rybníka získalo nové kamenné opevnění. Pro zvýšení biodiverzity jsme na dno rybníka u jeho nátoku umístili také staré pařezy, které se stanou útočištěm mnoha vodních živočichů,“ uvedly Lesy Praha.

Nyní se již rybník začíná plnit vodou ze Svépravického potoka. O tom, kdy bude Xaverovský rybník I zcela napuštěn, rozhodnou dešťové srážky v následujících dnech. Oprava Xaverovského rybníka II byla dokončena už v roce 2019. Současné náklady ve výši 4,5 milionu korun hradilo hlavní město Praha prostřednictvím odboru ochrany prostředí.

Historie

Xaverovský rybník patří mezi mladší pražské rybníky. Byl vybudován společně s Biologickým rybníkem někdy v 60. letech minulého století v mělkém údolí Svépravického potoka. Původně byl rybník menší (měl plochu cca 14 000 m2) ale při výstavbě dálnice D11 musela být část pravého břehu rybníka zasypána, a tak byl rybník prodloužen východním směrem do dnešní podoby a velikosti.

Na začátku 20. století rybník několikrát změnil vlastníka, až ho v roce 2018 získalo hl. m. Praha od společnosti Xaverov a.s. Vzhledem k jeho špatnému stavu a silnému zabahnění byl rybník ihned zařazen do projektu "Obnova a revitalizace pražských nádrží.

Fotogalerie
20 fotografií