Provoz NNŽ byl definitivně ukončen v roce 2002. Od té doby se neustále spekuluje a řeší, co vlastně s rozlehlým areálem a především architektonicky zajímavou funkcionalistickou nádražní budovou bude. Výsledkem by nakonec měla být zbrusu nová čtvrť, kterou hodlají stavět soukromí developeři se svolením hlavního města a Prahy 3, na jejímž území se bývalé nádraží rozléhá.

Čtvrť počítá až s 15 tisíci obyvateli. Ti stávající se už loni v dubnu na setkání představitelů radnice Prahy 3 a Institutu plánování rozvoje hl. m. Prahy (IPR) ozývali, že takový příliv značně uškodí stávající úrovni dopravy, která je už nyní v oblasti přetížená. „Ulice Jana Želivského i Malešická jsou v podkladové studii předmětem rekonstrukce. Budou jinak uspořádány jízdní pruhy a zřízeny nové zastávky,“ uvedla loni v dubnu při představení podkladové studii ke změně územního plánu Jitka Jeřábková, urbanistka a koncepční projektantka IPR pro oblast Prahy 3. „V návrhu je propojení Malešické s Českobrodskou,“ doplnila. Právě to nyní posvětil magistrát.

Jarovská třída

Rada hl. m. posvětila záměr přípravy tzv. Jarovské třídy, která by právě propojila Malešickou a Českobrodskou zhruba podél stávajících železničních kolejí – tedy v podstatě za areálem NNŽ. Urbanistickou podkladovou studii ke vzniku Jarovské třídy bude mít na starosti IPR. „Dopravní studie na rozvoj území NNŽ totiž prokázaly potřebu druhého napojení území, aby nedocházelo k přetěžování ulice Jana Želivského,“ sdělil pro Blesk.cz mluvčí IPR Marek Vácha. „Naší snahou je vytvořit spojnici, která bude fungovat nejen dopravně a naváže na plánovaný městský okruh, ale bude hlavně součástí města a veřejného prostoru užívaného místními.“ Jednat by se mělo o dvoupruhovou silnici.

Praha 3 ústy svého místostarosty pro územní rozvoj Tomáše Mikesky (STAN) záměr vítá. „Existuje dohoda mezi Prahou 3, hl. městem Praha a IPRem, kudy přesně Jarovského třída povede. Cílem samozřejmě bylo, aby co nejméně narušila život a stávající rozvržení ulic. Tedy jsme s tím návrhem, jak stojí, spokojeni,“ vysvětlil pro Blesk.cz.

Kromě aut pojedou i tramvaje

Doposud se počítalo s tím, že by do plánované čtvrti v areálu NNŽ byla zavedena tramvaj, a to od křižovatky Olšanské s ulicí Jana Želivského. Projektová studie tzv. Jarovské třídy nicméně předpokládá i možné prodloužení tramvajových kolejí nejen pod Jarov, ale až na Spojovací. „Posílení MHD spočívá ve vybudování tramvajové trati od křižovatky Olšanská a Želivského kolem severní strany budovy Nákladového nádraží Žižkov na ulici Habrová. Druhá varianta prodloužení trati pak vede z Habrové na Spojovací,“ vysvětlil Mikeska, podle kterého jde o šetrné a pragmatické řešení, tím spíše, že v dané lokalitě vedou nevyužívané železniční koleje.

„Jarovská třída by měla také přinést vhodné řešení pěší a cyklistické dopravy, umístění stromořadí a dalších vegetačních prvků,“ doplnil místostarosta. Kdy přesně bude možné zahájit reálné přípravy pro stavbu nové komunikace, nelze podle Marka Váchy v tuto chvíli říct. Napovědět by měla právě urbanistická podkladová studie.

Fotogalerie
30 fotografií