Ne všechny děti mají to štěstí, aby během letních prázdnin měli na 100 % vyplněný program tábory, dovolenými s rodiči a dalšími zájmovými aktivitami. Někteří rodiče si tyto aktivity pro své děti zkrátka dovolit nemohou, a tak jejich ratolesti často bloumají v partách po parcích a náměstích a vymýšlejí kde co, aby se alespoň trochu zabavili. Z toho často plynou nejen klasické klukoviny, ale také první zkušenosti s alkoholem, omamnými látkami nebo dokonce s trestnou činností.

Autobus jako dětské centrum

Pro tyto děti spolek R-mosty vymyslel speciálně upravený autobus, který lze většinou nalézt v prostředí, kde se tyto děti nejvíce scházejí a nebylo nutné je vytrhávat z jejich přirozeného prostředí. „Uličník je nízkoprahové zařízení, které mohou děti a mladiství navštívit bez udání důvodu, a to anonymně. Pomáhat bude hlavně těm, kteří se nacházejí v nějaké nepříznivé životní situaci nebo jsou takovou situací ohroženi,“ uvedla Lucie Michková (ODS), předsedkyně Výboru pro bezpečnost Zastupitelstva Městské části Praha 4.

Pro radu i za zábavaou

Do Uličníka si ale děti nemusejí jít nutně jen pro radu, když jsou v těžké situaci. Můžou sem jít i za zábavou. „Děti k nám můžou přijít jen tak, když zrovna nemají lepší plán, jak trávit svůj volný čas. My jsme schopni jim nabídnout různé hry a aktivity jak venku, tak vevnitř, když je třeba špatné počasí. Často za námi chodí jen na kus řeči, nebo když si potřebují s někým popovídat třeba o partnerských vztazích,“ přibližuje činnost Uličníka jeho vedoucí Tomáš Rezek

V autobuse jsou vždy dva dospělí a maximální kapacita je 15 dětí. Místní pracovníci jsou k dětem maximálně vstřícní, ale i tady platí jasná pravidla. „Nejdůležitější je, aby se děti mezi sebou respektovaly. Klademe jim na srdce, že rozdílnost barvy pleti, náboženského vyznání nebo názorů rozhodně nemusí být důvod ke konfliktům. Dále je vedeme k tomu, aby neničili vybavení a věcí si vážily a v neposlední řadě je zde přísný zákaz požívání alkoholu nebo drog,“ vysvětluje Tomáš Rezek.

Pokud se ale některé z dětí dostane do situace, že požilo nějaké omamné látky, není mu dobře a má strach jít domů, vždy může přijít sem. „Pokud k nám přijde někdo „pod vlivem“ rozhodně ho nevyhodíme. Čerpání naší služby v tomto stavu zakázáno není. Naši pracovníci jsouna tyto situace proškoleni a zvládnou reagovat odpovídajícím způsobem,“ dodává Rezek.

Podobné centrum pro mládež na Praha 4 dosud chybělo a Uličník by ho mohl alespoň částečně nahradit. Praha 4 se tak inspirovala Prahou 3, kde Uličník pomáhá už několik let a třetí městská část je také největším donátorem zmíněné služby.

Fotogalerie
19 fotografií