Impulzem ke vzniku celého projektu byla kritická situace ve vinici Grébovka, která je dominantou parku Havlíčkovy sady. V důsledku klimatických změn a neefektivními zavlažováními zde hromadně začaly usychat vysazené rostliny. „Zavlažování probíhalo pouze z vodovodního řádu, což se ukázalo vzhledem ke svažitosti vinice jako velmi neefektivní. Navíc do budoucna se chceme zavlažování pitnou vodou co nejvíce vyhnout,“ vysvětlil Jan Recman, který má celý projekt ze strany MČ na starost.

Spolupráce s ČZU

Městská část proto ve spolupráci s ČZU připravila dlouhodobý projekt Chytrá krajina, který zaštiťuje CVPK při ČZU, jehož cílem je navrhnout systémová opatření a úpravy v krajině. „Doufáme, že spolupráce akademické sféry a samosprávy přinese kýžené ovoce, a připravíme tak podklady, které by mohly využít nejen další MČ, ale i ostatní města v České republice,“ vysvětlil Pavel Sitek z ČZU.

Odborníci z ČZU si nejdříve celý park prošli a na základě získaných poznatků navrhli řešení „Techniku zavlažování jsme zde chtěli přivést do 21. století, takže zde vytvoříme systém čidel, který bude vlhkost půdy monitorovat. Správce parku pak už jednoduše přes mobil nebo počítač bude moci intenzitu zálivky ovládat,“ přiblížil Jan Fabiánek ze společnosti CS-PROJECT, která celý projekt realizuje. Vinice bude nově zavlažována kapkovou závlahou, což znamená, že každá rostlina bude mít svůj zdroj závlahy.

Použije se dešťová voda

Podle Fabiánka zde vznikne retenční nádrž o objemu 25 metrů krychlových, do které bude svedena dešťová voda z přilehlých objektů a parkovišť. „Tato nádrž by nám měla pokrýt potřebnou závlahu pro vinici, závlahu pro celý park ale stejně nevyřeší. Proto v další etapě plánujeme další nádrž u Botiče,“ vysvětlil. Tento projekt ale ještě není rozpracován.

Zazelenají se i další místa 

Kromě závlahy v Havlíčkových sadech Praha 2 vytipovala i další místa, kde by mělo dojít k realizaci navrhovaných opatření. V úvahu tak připadá odclonění hřišť u ZŠ Na Smetance od Italské ulice, ozelenění Anglické ulice mezi Škrétovou a Rubešovou, Francouzské ulice (po levé straně nad náměstím Míru) nebo ozelenění domečku u hřiště MŠ Šumavská, který je častým cílem sprejerů.

Navrhovaná opatření by mohla významně snížit negativní dopady tzv. tepelného ostrova na obyvatele a zlepšit tak celkově životní prostředí v naší městské části,“ uvedl radní Václav Vondrášek, který má v gesci životní prostředí. „V místech, která není možné osadit stromy běžným způsobem, bychom chtěli umístit zelené vertikální fasády či vertikální mobilní stěny,“ vysvětluje místostarosta.

 „Máme v plánu také kultivovat středový pruh ve Varšavské ulici v úseku mezi ulicí Máchovou a Čermákovou, kde nejsou v zemi žádné inženýrské sítě. Tady bychom chtěli obnovit dřeviny a vytvořit zde posezení i s vodními prvky. Jsme sice na začátku, ale naším cílem je zlepšení kvality života,“ dodal Václav Vondrášek.  

Kromě fontán by na Praze 2 měla vzniknout pítka a různá mlhoviště, která by měla přinést Pražanům úlevu v horkých letních dnech a měla by napomoci k eliminaci teplotních extrémů i zvýšení kvality ovzduší. První fáze projektu, tedy závlaha vinice Grébovka, by měla stát asi 5 milionů korun.

Fotogalerie
17 fotografií