Létající zdravotnické týmy vznikly mimo jiné jako reakce na nákazu onemocněním covid-19 v městském domově seniorů na Chodově a v soukromém zařízení v Michli, kde tehdy několik klientů dokonce zemřelo. Týmy budou pořád k dispozici, ale od 15. června 2020 přechází do pohotovostního režimu pod Městskou poliklinikou Praha. Pobytová zařízení tedy mohou stále využívat aktivní telefonní linky nebo e-mailové spojení. 

„Myšlenka létajících krizových týmů vznikla v době, kdy jsme nevěděli, jaká bude situace. Prioritou bylo zajistit péči seniorům v těch pobytových zařízeních, kde byla situace kvůli pandemii koronaviru nejkritičtější,“ řekla Milena Johnová (Praha Sobě), radní pro oblast zdravotnictví a sociální péče.

Získaná data pomohou do budoucna

Zdravotníci z létajících krizových týmů za dva měsíce zvládli navštívit a dosud pomoci se zdravotnickou péčí ve 31 pražských domovech pro seniory a lidi s postižením. Kromě zdravotnické pomoci, ale pomáhali i s dodržováním bezpečnostních opatření nebo byli psychickou oporou jak lékařům, tak seniorům.

Dále tyto týmy pomohly na základě evakuačních plánů vytvořit v pobytovém zařízení izolační a karanténní zóny. Ty jsou klíčové pro to, aby v případě propuknutí nákazy uvnitř zařízení mohl být bezpečně zachován jeho chod.

To že tyto týmy byly schopné navštívit většinu domů pro seniory, nám také pomůže ke zmapování situace v jednotlivých zařízeních. Získané informace můžeme využít v budoucnu, v případě vzniku dalších krizových situací,“ vysvětlil Petr Kolouch, ředitel Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy.

Výpomoc záchranářům

Podle Johnové by se v budoucnu mohly létající krizové týmy změnit na mobilní týmy lékařské pohotovostní služby. „Přesnou podobu zatím neznáme, ale naše debaty  k tomuto řešení směřují,“ řekla Johnová.

V následujících měsících by se měla uskutečnit transformace na mobilní lékařskou pohotovostní službu. Díky tomu by ohrožené skupiny obyvatel nemusely po návštěvě nemocnice do povinné karantény nebo by se dalo předejít riziku nákazy v rámci návštěvy zdravotnických zařízení.

„Naše vize je taková, že by tyto týmy vyjížděly k pacientům, jejichž zdravotní stav není akutní. Na místě by pacienta vyšetřily a určily mu medikaci, aniž by bylo nutné ho převážet do nemocnice. Zavedení podobných postupů bude do budoucna nezbytné, protože v následujících letech se počty seniorů budou nadále zvyšovat a zdravotnický personál nám dlouhodobě chybí,“ dodala.

Zapojili se i medici

Každý z trojice Létajících krizových týmů fungoval ve složení všeobecný lékař, tři medici a všeobecná zdravotní sestra. Distančně je doplňovali psycholog, ambulantní specialisté Městské polikliniky Praha či specialista geriatr.

Svůj personál do týmů uvolnila Městská poliklinika Praha, pražská Zdravotnická záchranná služba, medici jsou ze 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Krizový tým lékařů a sester fungoval v pracovních dnech od 08:00 do 16:00.

Fotogalerie
19 fotografií