Dagmarka Vaněčková, pět dní. Kamil Jánský 47 dní. Maruška Modrová, dva dny. Miroslav Hirs, 18 dní. To jsou jména a délka života některých z obětí komunistického režimu, která která na pondělní pietní akci přečetl Petr Marek ze spolku Bez komunistů.cz.

Běžně je zde čtou skupiny školáků a studentů, letos však kvůli koronavirové epidemii sem větší skupiny nevyrazily. Přišlo i přesto pár dětí s rodiči, aby zapálili svíčky alespoň u symbolických náhrobků zemřelých dětí, jejichž jména se podařilo dohledat.„Připomínáme historii, která nebyla dostatečně objasněna a usilujeme alespoň o částečnou nápravu toho, co se mělo stát už v roce 1990,“ řekl Petr Marek.

Připravuje se dokument

Poznamenal, že na ďáblickém hřbitově je vlastně masový hrob, kde jsou kromě dětí i další oběti komunistické i nacistické diktatury, o jejichž identitě se dodnes neví v podstatě nic. Ví se však, že mnoho dětí zde zemřelo poté, co byly prostě ponechány bez pomoci a nebyla jim poskytnuta ani úplně základní lékařská péče. „Prostě je nechali bez pomoci na chodbě až zmlkly,“ uvedl Marek.

Upozornil, že se tak dělo například v nemocnici na Pankráci, která není příliš daleko od porodnice v Podolí. Ta již v 50. letech byla na poměrně slušné úrovni a dětem se tam mohlo dostat veškeré potřebné péče. Místo toho však umíraly i po několika dnech od narození. 

Na hřbitově v Ďáblicích se konal pietní akt připomínající dětské oběti komunistické diktatury.
Na hřbitově v Ďáblicích se konal pietní akt připomínající dětské oběti komunistické diktatury.
Autor: CNC/Jan Zázvorka

Krok kupředu

Letos se možná podařilo učinit iniciativě Bez komunistů krok kupředu ve snaze alespoň na toto téma více upozornit. Ve spolupráci s hudebníkem Davidem Kollerem, který se již piety v minulosti zúčastnil, se chystá dokument právě o historii obětí.

„Hovoříme o historii, zkoumáme v archivech a podařilo se třeba zjistit další jméno, které tu není,“ uvedl a prozradil, že jsou nyní na stopě i několika konkrétním osudům. 

Říkejme, že komunisté vraždili

Letos na akci promluvil také řeckokatolický farář Ján Kočerha, který připojil pár slov o tom, jak o tomto památníku smýšlet z duchovního nebo křesťanského pohledu. Připomněl, že hříchem podle něj není pouze spáchaný čin, ale i to o něm mlčet. Upozornil, že společnost by se měla jasně vyjádřit a říci: Tady byl spáchán zločin a nemlčet o tom. „Alespoň to každoroční setkávání je nemlčení,“ řekl.

Na Ďáblickém hřbitově stále leží ostatky dětí, které zemřely v komunistických lágrech. Dosud je nikdo neprozkoumal.
Na Ďáblickém hřbitově stále leží ostatky dětí, které zemřely v komunistických lágrech. Dosud je nikdo neprozkoumal.
Autor: Daniel Vitouš

Mělo by se podle něj i připomínat, že vraždy nejen dětí z ďáblického hřbitova mají na svědomí komunisté. „Přestože chceme být politicky korektní, můžeme říct, že komunisté vraždili a máme to dělat,“ dodal.

Inspirace v Polsku

Iniciativa Bez komunistů se dlouhodobě snaží o to, aby došlo k exhumaci. Lidé by zde mohli i pomocí například testů DNA nalézt někoho ze svých předků, o které je připravil komunistický režim. 

Marek hledá inspiraci v sousedním Polsku, kde se již léta provádí na podobném místě archeologický průzkum i exhumace obětí a daří se itam propojovat lidi s jejich zemřelými příbuznými. Certifikáty s testy DNA tam dokonce předává prezident republiky, upozornil.

Chystá se úprava památníku

Piety se zúčastnila také pražská radní Milena Johnová (Praha Sobě). „Je  důležité vzpomínat a udržovat v paměti to, co událo, byť je strašně těžké ty jména dětí poslouchat,“ řekla při pietě. 

Uvedla, že se o celém pohřebišti připravuje studie, která by měla dát dohromady všechny dostupné i zatím nezveřejněné informace o ďáblickém pohřebišti. Poté by měla proběhnout i úprava celého pietního místa a měly by vzniknout i například informační tabule. „Chtěli bychom přispět k tomu, aby se sem lidé mohli přijít nejen podívat, ale také poučit a uvědomovat si závažnost toho, co se stalo,“ prozradila něco z plánů vedení města.

Mluvila také o plánované archeologické sondě do hromadného hrobu, která by měla určit přesné místo uložení ostatků Zdeny Mašínové. Exhumaci ostatků požaduje její dcera Zdena a mají být na jedné z nejsvrchnějších úrovní hromadných hrobů. Zatím proběhl geofyzikální výzkum, který nepřinesl žádné nové poznatky a nyní se během léta plánuje archeologická sonda.

Fotogalerie
14 fotografií