Trhlinu TSK objevila na nástavbě pilíře číslo 12 na Kampě. Zadokumentovala ji, prozkoumala a posoudila stabilitu sousoší. S GHMP se následně domluvila na jeho sejmutí. Přípravné práce a stavba ležení se uskutečnily již v květnu. „Sousoší nebylo pro manipulaci uvázáno přímo na těle sochy, ale bylo uchyceno v ocelovém rámu, pomocí kterého jej bylo možné bezpečně sejmout z pilíře a následně převézt,“ uvedla Lišková.

Socha bude zatím umístěna v depozitáři GHMP. „Sousoší bude očištěno a konzervováno. Vzhledem k tomu, že ta kopie pochází z roku 1995 a osazena byla v roce 1996 a není poškozena, restaurovat nepotřebuje,“ řekla vedoucí správy veřejné plastiky GHMP Marie Foltýnová. Jakmile TSK pilíř opraví, sousoší galerie vrátí na jeho místo.

TSK nyní bude pokračovat v průzkumu pilíře a zahájí přípravu projektu oprav. „Již nyní bylo na nástavbě pilíře umístěno měřící zařízení a sejmutí sousoší bylo monitorováno,“ uvedla Lišková. Součástí tvorby projektu bude také projednání s odborem památkové péče magistrátu a Národním památkovým ústavem. Termín opravy a její náklady zatím nejsou známy. „Budou upřesněny až v projektu po konzultaci s odborníky,“ dodala mluvčí.

Zhruba třetinu plastik z celkem 31 na Karlově mostě tvoří kopie. Barokní originály jsou uloženy v Lapidáriu na holešovickém výstavišti a v podzemním sále Gorlice na Vyšehradě. Sochy se v minulosti staly cílem vandalů. Ti poškodili například sousoší svatého Kříže. Restaurátoři jej opravovali postupně od roku 2007, kdy vandal poškodil hebrejský nápis. Loni byla oprava dokončena. V péči restaurátorů skončila i socha svatého Františka Serafinského a sousoší svatého Víta, jejichž opravy jsou dokončeny. Nyní ještě pracují na soše svatého Kajetána.

Fotogalerie
8 fotografií