Podkladem pro novou vizi Pražské tržnice jsou dvě studie, které vznikaly ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Ekonomickou studii, která zkoumala především vhodný mix nabízených služeb, vypracovaly poradenské firmy JLL a 4ct. Obě se specializují především na městské plánování. Autorem urbanisticko-architektonické studie je kancelář CMC architects Víta Másla.

Tržnice otevřená lidem

Podle náměstka primátora pro rozpočet Pavla Vyhnánka (Praha Sobě) je takto zpracovaná studie v Praze jedinečná: „Poprvé přicházíme s kompletní strategií rozvoje tohoto unikátního areálu jako celku. Cílem je naplnit jeho potenciál a vrátit jej Pražanům. Budou tu normální obchody a obchůdky, trhy, restaurace a malá bistra, stejně jako prostory pro kulturu. A také nádherné venkovní prostory, kde se dá jen tak posedět třeba se zmrzlinou v ruce. Už podnikáme první kroky, aby se do tržnice mohl postupně navracet život. Chceme tržnici otevřít lidem všech věkových a příjmových kategorií a zároveň do budoucna zajistit její ekonomicky udržitelný provoz,“ řekl.

Opravy poběží za chodu tržnice

Už nyní jsou v areálu tržnice vidět dílčí změny, které naznačují, jakým směrem by se celý koncept měl ubírat. „Bylo nutné tu provést dílčí opravy, abychom byli vůbec schopni zachovat stávající provoz. Rozhodně nemáme v plánu během rekonstrukce tržnici uzavírat, vše se bude dít za jejího chodu,“ vysvětlil Vyhnánek. V nejbližší době bude také vyhlášený tendr na firmu, která zde vybuduje nové inženýrské sítě. „Ty jsou pro nás teď prioritou. Dokud nebudou hotovy, nejsme schopni se v některých halách ani připojit k elektrice,“ dodal náměstek.

7 zón

Podle urbanistické studie bude areál rozdělen do několika zón, kdy každá bude mít trochu odlišnou funkci. „Základ nabízených služeb bude v maloobchodě, službách a gastronomii. Budovy ale nebudou monofunkční. Pokud dojde mezi lidmi ke změně poptávky, nebude v budoucnu problém jejich využití pozměnit," řekla Blanka Vačková, která spolupracovala na ekonomické studii.

Nové prvky a více zeleně

Kromě pestřejšího mixu nabízených služeb bude areál obohacen o nové architektonické prvky. „Žádné velké stavební zásahy zde neplánujeme, největší zásah je pravděpodobně ta navržená nová vyhlídková věž. Po dohodě s památkáři ještě proběhne demolice dvou domků, které se nacházejí u ulice Jateční. Jde o stavby z 80. let, nemají žádnou historickou hodnotu a do nové koncepce se nehodí,“ vysvětlil Vít Máslo, spoluzakladatel studia CMC architects. V plánu je také významné přepracování vstupů, aby se zlepšilo propojení areálu s Bubenským nábřežím i Holešovicemi.

V tržnici bude mimo jiné na parkovištích vysázena nová zeleň, která bude v létě areál ochlazovat, a vzniknou nová stromořadí. Podle architekta by mělo přibýt až 70 nových stromů. V podzemí budou nádrže na dešťovou vodu, která bude odváděna z parkovišť a dalších prostranství. Na veřejných prostranstvích přibudou nové vodní prvky nebo výtvarná díla.

Areál původně pražských jatek byl založen v roce 1895. Jako jatka fungoval do 80. let minulého století. V 70.–80. letech minulý režim dokonce uvažoval o jeho demolici. Na jeho místě mělo vzniknout podobné sídliště, jako třeba na Žižkově. Celý areál je kulturní památkou.       

Fotogalerie
26 fotografií