Ještě v polovině minulého století žil modrásek na většině teplejších území po celé České republice. Nyní však patří mezi druhy, kterým ve volné přírodě hrozí vyhynutí, a to převážně v důsledku zániku tradičního způsobu hospodaření. „Z krajiny se vytratila pestrá mozaika šetrně obhospodařovaných luk a pastvin. Populace jsou tedy od sebe izolovány a hrozí jim tak snadnější vyhynutí,“ popsal vedoucí týmu entomologů z ČZU Michal Knapp.

 „Ve spolupráci s magistrátem hl. m. Prahy jsme v roce 2017 založili na bývalé orné půdě na Dívčích hradech systém “vičencových plošek“, o které se aktivně staráme. První jedince modráska jsme na lokalitu vypustili o rok později,“ vysvětluje začátky celého projektu vedoucí týmu Michal Knapp. Modrásek k životu potřebuje prohřáté trávníky a již zmiňované vičence, což jsou vytrvalé bobovité rostliny, které mu slouží jako úkryt i jako živné rostliny pro jeho housenky.

Populace modrásků roste

„Mám radost, že znovuobnovená populace modrásků utěšeně roste. Už loni v létě jsme pozorovali již stovky jedinců. Mnoho desítek jedinců jarní generace mohou lidé na Dívčích hradech sledovat každý hezký den i teď až do poloviny června,” říká Michal Knapp. Entomologové aktuálně získali od magistrátu hl. m. Prahy čtyři granty na podporu ohrožených druhů hmyzu tvorbou nových vhodných biotopů a na péči o stávající.

Motýly jsme sem dovezli z Českého středohoří a daří se jim tu opravdu krásně, i nějací modrásci přežívají, ale další zkvalitnění lokality je nezbytné. Do budoucna plánujeme zlepšit péči o plochu, diverzifikovat seč ploch s vičencem i okolních trávníků s cílem zlepšit nabídku nektaru napříč celou vegetační sezónou,“ vysvětluje Knapp. Diverzifikované, neboli postupné sečení vičenců, je pro spokojený motýlí život nezbytné, protože jinak nemá dostatek potravy ani úkrytu před špatným počasím a hyne.

Získané onformace pomohou další ochraně

V péči o lokalitu v pražských Radlicích, kde modrásci žijí, budou entomologové pokračovat také letos a příští rok. Chtějí tak získat informace nutné pro další ochranu modráska vičencového nejenom v Praze, ale především v posledních místech jeho přirozeného výskytu v Českém středohoří a na jižní Moravě.

Fotogalerie
16 fotografií