Sousoší svatého Vojtěcha, Radima a Radly bylo v katedrále odhaleno 17. dubna 2018. Soutěž vypsanou v roce 1936 vyhrála sochařka Karla Vobišová Žáková (1887 až 1961). V roce 1947 byl model sousoší umístěn do katedrály, v roce 1948 ale byl z chrámu odstraněn. Dokončení projektu inicioval kardinál Dominik Duka v roce 2010, kdy ho navštívil syn sochařky Karel Václav Žák a seznámil s návrhem sousoší.

Arcibiskupství uvádí, že postupovalo v dobré víře a vyšlo vstříc prosbám autorčina syna. Zajistilo zhotovení sousoší, jehož výroba a instalace v katedrále stála asi deset milionů korun, přispěli i dárci. Socha podle arcibiskupství vznikala v součinnosti s rodinou, respektive s Žákem, který však v lednu 2016 zemřel. Žák podle arcibiskupství neuplatňoval žádné nároky jako držitel autorských práv. Nároky začala uplatňovat bývalá manželka Karla Václava Žáka, Viera Žáková. Arcibiskupství si nemá koupit sochu, ale má uhradit odměnu za licenci.

Nielsen uvedl, že rodina sochařky Vobišové Žákové jednala mnoho let o podmínkách, za nichž bude sousoší umístěno v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. „Po celou dobu nebylo sporu o tom, že arcibiskupství za právo umístit sousoší v katedrále zaplatí odměnu za licenci - strany spolu jednaly o konečné podobě sousoší a výši odměny, kterou arcibiskupství uhradí,“ uvedl. „A ačkoliv sousoší není provedeno plně v souladu s autorčiným záměrem, což je v rozporu s právem, byla rodina ráda, že se veřejnost konečně díla dočká,“ doplnil.

Arcibiskupství podle právníka na opakované výzvy neprojevilo vůli k vyřešení sporu a nepředložilo nic, co by potvrzovalo jeho práva k dílu.

Arcibiskupství: Jednání hatila rodina sochařky

Pražské arcibiskupství tvrdí, že jednání naopak hatila rodina Žákova. V době, kdy se sousoší vyrábělo, Viera Žáková peníze nechtěla, šlo jí jen o vznik sochy, uvedl Zeman. Večer před instalací sochy ale podle něj arcibiskupství obdrželo mail od vnučky autorky s požadavkem zaplacení 15 milionů korun. Obě strany se pak měly setkat, rodina se však omluvila a i později snahy o jednání a dohodu negovala, uvedl. S tím zásadně nesouhlasí právník Nielsen, který má podle svých slov dostatek důkazů o skutečném průběhu jednání. Arcibiskupství uvádí, že v archivu Pražského hradu našlo dokumenty, které vyvracejí podle něj nepřiměřené požadavky Žákové.

Sousoší svatého Vojtěcha se po dlouhých desetiletích objevilo v roce 2018 na Pražském hradě:

Sousoší svatého Vojtěcha se po dlouhých desetiletích objevilo na Pražském hradě.
Autor: Daniel Vitouš

Rodina v březnu požádala soud o vydání předběžného opatření. Podle něj má arcibiskupství přestat sousoší vystavovat, tedy třeba je zakrýt. Proti předběžnému opatření se arcibiskupství podle Nielsena neodvolalo a v dubnu rodina podala na arcibiskupství žalobu.

Zeman uvedl, že sousoší je v katedrále umístěno za současného souhlasu arcibiskupství, Metropolitní kapituly u sv. Víta a Pražského hradu. Z toho důvodu a kvůli památkové ochraně katedrály není podle něj možné se sousoším manipulovat a zůstane v ní umístěno. Arcibiskupství podalo soudu návrh na zrušení předběžného opatření, uvedl Zeman. Odvolání nepodalo, protože soudní dokument dostalo pozdě, dodal.

Žalobou chceme dovést arcibiskupství k tomu, aby buď prokázalo, že práva k sousoší má, nebo aby přestalo porušovat autorská práva a uhradilo rodině alespoň část náhrady za to, co jí způsobilo,“ uvedl Nielsen. Rodina chce, aby sousoší zůstalo vystaveno. Autorský zákon podle něj ale neumožňuje nutit kteroukoliv stranu k uzavření férové licenční smlouvy. "Nezbývá nám proto pro případ, že arcibiskupství skutečně nedostojí svým povinnostem, žádat zničení stříbrného odlitku," zmínil možný krajní požadavek žalobkyně.

Sestra Dominika Bohušová o historii i současnosti sousoší svatého Vojtěcha:

Video
délka: 01:57.58
Video se připravuje ...

Sestra Dominika Bohušová o historii i současnosti sousoší svatého Vojtěcha. Daniel Vitouš

Fotogalerie
11 fotografií