Rozvoj cyklistické infrastruktury má pražský magistrát v dlouhodobém plánu. Investuje do něj i o mnoho víc peněz než bylo v minulých letech běžné. Zatímco v roce 2017 se investice pohybovaly okolo 17 milionů, letos chce Praha do cyklostezek a infrastruktury pro pěší investovat až 170 milionů.

„Vodní prostup Rokytka patří mezi největší cyklistické akce v posledních letech a je výjimečná svým rozsahem. Kromě trasy pro cyklisty se upravilo i koryto řeky a opravily se ochranné a opěrné zdi. Jedná se o investici za 48 milionů korun. Rozvoj pěší a cyklistické infrastruktury je totiž z dlouhodobého hlediska logickou volbou pro moderní evropskou metropoli,“ uvedl Adam Scheinherr (Praha sobě), náměstek primátora hl. m. Prahy a radní pro dopravu.

Nově budovaná stezka se nachází na území městských částí Praha 8 a 9 podél koryta říčky Rokytky. Jedná se o část úseku cyklostezkys názvem A26 „Rokytka“: Libeň – Vysočany, kde zmiňovaná stavba začíná rampou kousek před mostem Čuprova, v napojení na stávající cyklostezku, dále pokračuje pod mostem tzv. vodním prostupem, a končí opět rampou za mostem v napojení na stávající cyklostezku – ulice Nad Kolčavkou. Stavba leží na levé straně břehu Rokytky (ve směru toku).

Nová cyklostezka je bezpečnější

„Výstavbou této části stezky dochází nejen k napřímení cyklistické a pěší vazby v linii A26, ale zejména tím odpadá nebezpečné místo, kdy se cyklisté museli na úzkém chodníku při prudkém sjezdu do podchodu otáčet o 180°. Dalším důležitým prvkem stavby je úprava koryta Rokytky, což napomůže lepšímu průtoku v rámci prevence při možných lokálních povodních,“ přibližil Jozef Sinčák, generální ředitel Technické správy komunikací.

Cyklostezka je betonová a vede podél koryta Rokytky. Z jedné strany ji ohraničuje betonová zídka a ze strany druhé koryto zmiňované říčky a takzvané balisety - zelenobílé sloupky. „Původně jme zde plánovali zábradlí, s tím ale nesouhlasilo povodí Vltavy. Zábradlí by při případné povodni tvořilo překážku, zasekávaly by se zde větve a komplikovalo by to ještě víc celou situaci,“ uzavřel Scheinherr.

Fotogalerie
11 fotografií